Správna voľba

Aj ty pracuj pre Top zamestnávateľa

Duálne vzdelávanie na stredných školách

ŠTUDUJ DUÁLNE S LIDLOM!

 
Ak si žiak / žiačka 9. ročníka ZŠ, zapoj sa do duálneho vzdelávania s Lidlom.

Zapojili sme sa do národného projektu pod názvom Rozvoj stredného odborného vzdelávania, v rámci ktorého sa od školského roka 2016/2017 podieľame na systéme duálneho vzdelávania.
 

ORGANIZÁCIA VZDELÁVANIA:

Duálne vzdelávanie poskytujeme v spolupráci so strednými školami:

• SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárová 1, Bratislava
• SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava
• SOŠ potravinárska, Cabajská 6, Nitra
• SOŠ obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24 Trenčín
• SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
• SOŠ podnikania, Sasinkova 45, Žilina
• SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice                                                                                                                     • SOŠ obchodu a služieb,Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom                                                                     • SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov                                                                  

 

Teoretické a praktické vzdelávanie v študijných odboroch:
• Obchodný pracovník
• Pracovník marketingu

Vzdelávanie bude prebiehať priamo v predajniach Lidl v mestách:
• Bratislava
• Nitra
• Trenčín
• Zvolen
• Banská Bystrica
• Žilina
• Košice

1 týždeň odbornej praxe / 1 týždeň výučby v škole

ČO PONÚKAME?    

Praktické skúsenosti od kolegov

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Školské potreby

Posúdenie zdravotnej, zmyslovej, psychologickej spôsobilosti žiaka / žiačky

Finančné ohodnotenie 2,76 € / hod.

Karta Ticket Restaurant 3,80 € / deň

Motivačné štipendium do 500 € / rok
 

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Vyplňte tlačivo Žiadosť o duálne vzdelávanie v spoločnosti Lidl, ktoré nájdete na stiahnutie nižšie a následne ho zašlite na e-mailovú adresu: nabor@lidl.sk alebo na korešpondenčnú adresu:

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Personálne oddelenie
Ružinovská 1E
821 02 Bratislava

Uchádzačom o duálne vzdelávanie vydá spoločnosť Lidl Potvrdenie o zabezpečení duálneho vzdelávania, ktoré žiak / žiačka priloží k prihláške na strednú školu.

Vzhľadom na obmedzený počet žiakov, ktorým môže spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. poskytnúť praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, si spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. vyhradzuje právo konečného rozhodnutia výberu žiakov, ktorí splnili kritériá pre výber úšpešných uchádzačov.

Žiadosť o duálne vzdelávanie so spoločnosťou Lidl

Typ PDF
Veľkosť súboru 0.41 MB
Link na stiahnutie