Správna voľba

Aj ty pracuj pre Top zamestnávateľa!

Duálne vzdelávanie na stredných školách

ŠTUDUJ DUÁLNE S LIDLOM!
 

Ak si žiak / žiačka 9. ročníka ZŠ, zapoj sa do duálneho vzdelávania s Lidlom.
Zapojili sme sa do národného projektu pod názvom Rozvoj stredného odborného vzdelávania, v rámci ktorého sa od školského roka 2016/2017 podieľame na systéme duálneho vzdelávania. Ak chceš získať kompletné informácie o programe duálneho vzdelávania klikni sem: www.podstudovatobchod.sk.

ORGANIZÁCIA VZDELÁVANIA:

Duálne vzdelávanie v študijných odboroch Obchodný pracovník poskytujeme v spolupráci so strednými školami:

Duálne vzdelávanie v učebnom odbore Skladový operátor poskytujeme v spolupráci so strednými školami:

ČO PONÚKAME?    
 

  • Finančné ohodnotenie 3 € / hod*.
  • Karta Ticket Restaurant 4 € / deň.
  • Motivačné štipendium do 500 € / rok.
  • Praktické skúsenosti od kolegov.
  • Školské potreby.
  • Osobné ochranné pracovné prostriedky.
  • Posúdenie zdravotnej, zmyslovej, psychologickej spôsobilosti žiaka / žiačky.

* platí od 1.10.2018

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Vyplňte tlačivo Žiadosť o duálne vzdelávanie v spoločnosti Lidl, ktoré nájdete na stiahnutie nižšie a následne ho zašlite na e-mailovú adresu: studujdualne@lidl.sk alebo na korešpondenčnú adresu:

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Personálne oddelenie
Ružinovská 1E
821 02 Bratislava

Uchádzačom o duálne vzdelávanie vydá spoločnosť Lidl Potvrdenie o zabezpečení duálneho vzdelávania, ktoré žiak / žiačka priloží k prihláške na strednú školu.

Vzhľadom na obmedzený počet žiakov, ktorým môže spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. poskytnúť praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, si spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. vyhradzuje právo konečného rozhodnutia výberu žiakov, ktorí splnili kritériá pre výber úspešných uchádzačov.

Žiadosť o duálne vzdelávanie so spoločnosťou Lidl

Typ PDF
Veľkosť súboru 0.32 MB
Link na stiahnutie