Správna voľba
Vyhľadať pozíciu Prihlásenie

Sme rôzni – a zároveň sme si rovní

Rôzni=Rovní

 

Vedeli ste, že ženy majú na Slovensku v priemere o pätinu nižšie platy, než muži?  Aj v 21. storočí si mnohí myslia, že práca žien má nižšiu hodnotu, než práca mužov.

V Lidli takejto ilúzii nepodliehame a ku všetkým pristupujeme rovnocenne. To znamená, že za rovnakú prácu dostanú rovnako zaplatené muži aj ženy.

equal pay - predavači

 

Miška pracuje ako predavačka/pokladníčka v predajni v Senci skoro 2 roky. Zaujalo ju, že na svojej pozícii robí viaceré činnosti - aj je pri pokladni, aj vykladá tovar. V jej predajni je viacej žien, aj jej vedúca je žena a zišiel by sa tak aj mužský kolega.

Michala už možno z našej staršej kampane poznáte. Vystupoval vo videu Slovenský zamestnávateľ. Pracuje ako predavač pokladník v Bratislave už od roku 2016. "Mužov aj ženy na pracovisku vnímam tak, že všetci robíme všetko čo máme a plat máme ten istý. Nie sú medzi nami žiadne rozdiely," hovorí.

equal pay manažéri predajne

 

V kampani vystupujú naši kolegovia z predajní a skladov. A čo pre nich znamená rovnosť?

Peter pracuje ako manažér predajne už krásny 12. rok. Práca v Lidli sa podľa neho medzi mužmi a ženami ničím nelíši. V svojej predajni má rovnako zastúpené obe pohlavia. Majka je manažérkou predajne dva roky. V Lidli je však už 10 rokov a nerovnosť medzi pohlaviami za celú dobu necítila rovnako, ako jej kolegovia. A veríme, že tak tomu bude i v iných spoločnostiach.

equal pay vizuál skladníci

 

Radek pracuje ako skladník v LC Nemšová. Rovnoprávnosť žien a mužov sa mu v Lidli veľmi páči a bolo by podľa neho dobré, keby aj ostatné firmy nad tým uvažovali. Jeho kolegyňou je Denisa, ktorá je slobodná mamička. Do Lidlu išla pracovať kvôli flexibilnej pracovnej dobe, čo je pre ňu najväčší benefit.

 

Téma rovnosti príležitostí je u nás úzko spätá s témou o diverzite a inklúzii, ktorej sa budeme naplno venovať najbližšie obdobie. U nás platí rôzni=rovní. Či už hovoríme o mužoch a ženách, starých a mladých, príslušníkov menšín a iných.

Sme tiež veľmi radi, že sa môžeme pochváliť aj prvou ambasádorkou diverzity.

Dôkazom, že v Lidli rozdiely skutočne nerobíme je i to, že ženy majú zastúpenie na riadiacich pozíciách a ich počet stále rastie.
zastúpenie mužov a žien vo vedúcich pozíciách v Lidl

Kariérny rast

Kariérny rast je naša šálka kávy.

Dáme ti príležitosť rásť a plniť si svoje sny. Voľné pracovné pozície obsadzujeme prioritne z našich interných zdrojov. Je to súčasť našej kultúry. Ostatné je na tebe. Využi príležitosť, ktorá ti môže zmeniť život.

zamestnanci si prezeraju dokumenty

Makaj na sebe

Tvoj úspech závisí len od teba.

Dosiahni svoje ciele

Ukáž sebe aj nám, čo v tebe je.

Ako sa staráme o vzdelávanie a rozvoj našich zamestnancov a zamestnankýň?

zamestnanci sa vzdelávajú na tablete
zamestnanci si prezeraju dokumenty
zamestnanci hraju hru

Samého/samú ťa v tom nenecháme

Začiatky nemusia byť vždy ťažké. U nás ťa pripravíme na nové úlohy metódou „Learning by doing“ a budeš mať neustálu podporu trénera/trénerky (odborné zaškolenie) a patróna/potrónky (uvedenie do bežného fungovania v Lidli, kultúry a priateľ/ka na neformálne otázky). Máme prepracovaný systém zapracovania pre každú pracovnú pozíciu formou individuálneho vedenia skúseným kolegom/kolegyňou.

Vzdelávanie šité na mieru

Pre každého zamestnanca a zamestnankyňu nastavujeme vzdelávací program na mieru. Naši zamestnanci a zamestnankyne aj ich vedúci/vedúce pracovníci/pracovnice si vyberajú zo širokej ponuky školení a vzdelávacích aktivít. Ponúkame zaškolenie metódou learning by doing, jazykové kurzy, rotáciu pracovného miesta, verejnú knižnicu, small talky na rôzne témy či kvalifikačné programy podľa individuálnych potrieb, odborné školenia i trendové konferencie rôzneho zamerania.

Sledujeme trendy

Novinkami v našej ponuke vzdelávacích aktivít sú Manažérska akadémia a Trendy skills workshopy na témy agilita, integrita a diverzita, ktorými firma reaguje na meniace sa prostredie. Interaktívnou formou prebieha aj výučba cudzieho jazyka, okrem klasických hodín využívame aj online platformu, máme cudzojazyčné prednášky i small talky.

Chceš na sebe pracovať a kariérne rásť?

Veľa kariérnych príbehov našich zamestnancov a zamestnankýň začínalo hlavne veľkou chuťou a ochotou učiť sa a vďaka tomu sa dostali na rôzne vytúžené manažérske pozície. Staň sa aj ty našim ďalším úspešným kariérnym príbehom.

Zobraziť voľné pracovné miesta