Správna voľba

Aj ty pracuj pre Top zamestnávateľa!

Retail Academy

Retail academy - predmet, ktorý ti spojí teóriu s praxou

Čo môžeš získať vďaka absolvovaniu predmetu Retail academy?

  •         spojenie teórie s praxou v oblastiach: administratíva, nákup, predaj a centrálne služby
  •         možnosť vypracovania Lidl bakalárskej práce za podpory nášho konzultanta
  •         možnosť absolvovania platenej stáže na tebou vybranom oddelení centrály v Bratislave
  •         po skončení VŠ perspektíva trvalého pracovného pomeru na centrále v Bratislave

Pre koho je náš predmet určený?

  •   prvák/čka alebo druhák/čka 1. stupňa Obchodnej fakulty, Ekonomickej univerzity v Bratislave
  •   študenti 1. stupňa Fakulty ekonomiky a manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

Pre viac info kntaktuj supervízorov:

Ekonomická univerzita v Bratislave

Ing. Anna Veszprémi Sirotková, PhD. - anna.veszpremiova@euba.sk

Ing. Jozefa Orgonáša, PhD. - jozef.orgonas@euba.sk
 


Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. - ingrida.kosiciarova@gmail.com


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ!