Správna voľba

Aj ty pracuj pre Top zamestnávateľa!

V spoločnosti Lidl pracujem už dva a pol roka. Starám sa o 28 predajní na strednom Slovensku.

V mojej práci som veľmi spokojný, pretože robím to, čo ma baví – šoférovanie a elektrikárske práce.

Aj v súkromí som domáci majster, s otcom sme svojpomocne postavili rodinný dom. Svoju prácu robím

tak, aby som sa za ňu nemusel hanbiť. Niekedy mám síce pracovný deň preplnený povinnosťami, ale

mám vtedy pocit, že som dôležitý. Som hrdý nato, že pracujem v spoločnosti Lidl. Moja silná stránka je trpezlivosť. 


„Nesnívajte svoj život, ale žite svoj sen.“