Správna voľba

Aj ty pracuj pre Top zamestnávateľa

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Uchádzač/ka je oboznámený/á s tým, že jeho osobné údaje v rozsahu kontaktné údaje, životopis a motivačný list, budú uložené v databanke pre uchádzačov a spracovávané spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35793783 za účelom výberového konania v súvislosti s obsadením voľnej pracovnej pozície. S údajmi bude nakladané dôverne a v súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa v databanke uchovávajú po dobu výberového konania a sú po 3 mesiacoch od jeho skončenia vymazané. Technickú podporu pri spracovaní osobných údajov poskytuje spoločnosť Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm.