Správna voľba

Aj ty pracuj pre Top zamestnávateľa!

Administratíva na centrále spoločnosti Lidl

Účtovný a finančný úsek je zodpovedný za účtovníctvo, spoluprácu na kvartálnych a ročných uzávierkách, plánovanie a kontrolu finančného manažmentu logistických centier.

Úsek controllingu je zodpovedný za zabezpečenie ročných plánov, tvorbu štandardných reportov, analýz a monitoring nosných ukazovateľov.

Právny úsek podporuje spoločnosť v oblasti práva a ochrany údajov.

Oblasť informačných systémov a projektov zabezpečuje vstup do nášho informačno - technologického prostredia. Podľa záujmu a vzdelania sú Vám otvorené možnosti podieľať sa na IT projektoch, vývoji infraštruktúry a podpory užívateľov IT služieb.

Úsek revízie vykonáva kontrolu interných procesov v spoločnosti.

icon

Viac