Správna voľba

Aj ty pracuj pre Top zamestnávateľa!

Centrálne služby na centrále spoločnosti Lidl

Hlavnou pracovnou náplňou úseku technického nákupu je nákup energií pre celú spoločnosť (voda, plyn, elektrina, teplo) a zariaďovanie predajní a logistických skladov regálmi, manipulačnou technikou, technológiami (chladenie, mrazenie, pokladne, automat na výkup fliaš, lis atď.) a spotrebným materiálom.

Úsek nehnuteľností zodpovedá za hľadanie nových pozemkov ako aj výstavbu a následnú modernizáciu existujúcich predajní.

Pravidelnými školeniami v oblasti BOZP a PO sa staráme o každodennú bezpečnosť našich zamestnancov na pracovisku.

icon

Viac