Správna voľba

Aj ty pracuj pre Top zamestnávateľa!

Za TOP zamestnávateľom
stoja TOP ľudia

avatar1

Lidl ako zamestnávateľ

Na slovenskom trhu pôsobíme už 15 rokov!

V Európe tvoríme najväčšiu sieť diskontných predajní a patríme do skupiny Schwarz. Tešíme sa, že aj na Slovensku patríme medzi najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti maloobchodu a za to vďačíme viac ako 5000 našim zamestnancom. S našími kolegami sa stretávame na 140 predajniach, 3 logistických centrách a centrále našej spoločnosti a radi u nás privítame aj teba!

Náš koncept vedenia

Vedenie je našou kľúčovou úlohou a deje sa v každodennej činnosti. V Lidli všetci ťaháme za jeden povraz naprieč hranicami tímu a hierarchií. Naším vedením zabezpečujeme, že všetci ľudia v spoločnosti pracujú ruka v ruke. Naši vedúci zamestnanci sú súčasť tímu a spoločný úspech staviame do centra našej pozornosti. Tento koncept je úlohou pre našich nadriadených, ako aj prísľubom našim zamestnancom.

Rozvoj zamestnancov

Rozvoj zamestnancov je jednou z priorít spoločnosti. Nových zamestnancov pripravujeme na ich budúce úlohy metódou „Learning by doing“ s neustálou podporou trénera a patróna. Máme prepracovaný systém zapracovania pre každú pracovnú pozíciu formou individuálneho vedenia skúseným kolegom. Neoddeliteľnou súčasťou rozvoja zamestnancov na každej pracovnej pozícii je vzdelávací program, ktorý je nastavený tak, aby zamestnanec vedel získané vedomosti efektívne využiť v praxi. Zamestnanci absolvujú rôzne školenia zamerané na odborné znalosti, soft skills, jazykové kurzy a IT kurzy.

Starostlivosť o zamestnancov

retail store

Jedným z dôležitých záväzkov spoločnosti je aj starostlivosť o svojich ľudí. V Programoch starostlivosti o zamestnancov myslíme na tvoje zdravie, robíme z Lidla lepšie miesto na prácu a hlavne nám záleží na rodine každého z nás. Čaká ťa tu karta Ticket Restaurant s kreditom nad rámec zákona - 4€/deň. Príchod teplejších dní máme spojený s týždňom zdravia, na jeseň podporíš imunitu vitamínovým balíčkom. Oddýchnuť si môžeš počas sabbaticalu /neplateného voľna/, prispievame ti na doplnkové dôchodkové sporenie a pre tvoje deti je možnosť ich zahlásiť do Lidl tábora počas letných mesiacov. U nás ťa nečaká len práca ale aj zábava. Letné grilovačky, vianočné večierky, posedenia pri firemných jubileách alebo narodeninový darček je niečo, čo ti spríjemní tvoje dni tu. Deň plateného voľna pri príležitosti vlastnej svadby má možnosť čerpať nastávajúca nevesta alebo ženích. Taktiež máme pripravený darček pre budúcich rodičov a prvákov. Samozrejmosťou je aj karta Multisport, pretože zdravie našich ľudí je pre nás dôležité.

Kariérny rast zamestnancov

lidl retail store

Voľné pracovné pozície obsadzujeme prednostne z vlastných radov. Je to súčasť našej firemnej kultúry. Príkladom sú aj naši zamestnanci, ktorých kariérny postup si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze. Podporujeme zmeny!

Urob krok správnym smerom

Urobte krok správnym smerom

Zvoliť si toho najlepšieho zamestnávateľa je dôležité! U nás sa stretneš so skvelými ľuďmi a získaš možnosť venovať sa činnostiam, ktoré ťa bavia. Preferujeme férový prístup ku každému. Naši zamestnanci sú našou najväčšou hodnotou. Ponúkame prácu v medzinárodnom prostredí so zaujímavou perspektívou rozvoja a stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spoločnosti. Navzájom sa podporujeme a poskytujeme si otvorenú spätnú väzbu. Work – life balance je dôležitá súčasť našej firemnej kultúry.