Správna voľba

Aj ty pracuj pre Top zamestnávateľa!

Nákup na centrále spoločnosti Lidl

Úsek nákupu je zodpovedný za produktový manažment, a to od nápadu nového produktu až po jeho umiestnenie v regáloch predajní. Dôležitá je aj produktová analýza na základe hodnotenia zákazníkov, kontrola a zabezpečenie kvality, rozhodovanie o produktovej inovácii, variácii a návrhy obalov jednotlivých produktov. Inovačné riešenia budúceho sortimentu produktov úsek nákupu riadi na základe pozorovania trhu a analýzy trendov.

Úsek reklamy podporuje spoločnosť v celkovej reklamnej propagácii smerom k zákazníkom.

icon

Viac