Správna voľba

Aj ty pracuj pre Top zamestnávateľa!

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov na stránke kariera.lidl.sk

(Verzia 2.0; stav 23.04.2019)

Teší nás, že sa zaujímate o ochranu osobných údajov na našej webovej stránke. Chceli by sme, aby ste sa počas návštevy našej webovej stránky cítili dobre a bezpečne a našu realizáciu ochrany osobných údajov považovali za kvalitatívny znak orientovaný na zákazníkov.

Nižšie uvedené ustanovenia o ochrane údajov vás budú informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania vašich osobných údajov na základe návštevy našej webovej stránky. Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k vašej osobe. Ako právny základ na ochranu osobných údajov slúži obzvlášť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ (ďalej len „GDPR“) a zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Obsah

1 Prehľad

2 Otvorenie našej webovej stránky

3 Online výstup a optimalizácia webových stránok

4 E-mailový kontakt

5 Plug-iny sociálnych médií

6 Príjemcovia mimo EÚ

7 Zapojené obsahy

8 Vaše práva ako dotknutej osoby

9 Kontaktný partner

10 Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby

1. Prehľad

Otvorením našej webovej stránky dochádza k výmene rôznych informácií medzi vaším koncovým zariadením a naším serverom. Pritom môže ísť aj o osobné údaje. Takto získané informácie budú použité okrem iného na optimalizáciu našej webovej stránky alebo na zobrazenie reklamy v prehliadači vášho koncového zariadenia.

2. Otvorenie našej webovej stránky

Účely spracúvania údajov/právne základy:

Pri otvorení našej webovej stránky sa vo vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia pošle:

 • IP adresa dopytujúceho zariadenia s možnosťou pripojenia na internet,
 • dátum a čas prístupu,
 • názov a URL otvoreného súboru,
 • webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup (Referrer-URL),
 • vami použitý prehliadač a príp. operačný systém vášho počítača s prístupom na internet, ako aj názov vášho poskytovateľa internetových služieb

na server našej internetovej stránky a dočasne uloží do pamäte v takzvanom log file na tieto účely:

 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie,
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Právnym základom na spracovanie IP adresy je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov. Ak zobrazenie slúži na prípravu zmluvy, právnym základom spracúvania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR.

Čas uloženia/kritériá na stanovenie času uloženia:

Údaje budú uložené do pamäte na obdobie siedmich dní a potom automaticky vymazané. Keď ukončíte používanie našej webovej stránky, budú geolokalizačné údaje vymazané.

3. Online výstup a optimalizácia webových stránok

3.1 Cookies – všeobecné pokyny

Na našej webovej stránke používame na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR takzvané cookies. Náš záujem o optimalizáciu našej webovej stránky sa pritom môže považovať za oprávnený v zmysle uvedených predpisov. Pri cookies ide o malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone ani iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré vznikajú v súvislosti so špecificky použitým koncovým zariadením. To však neznamená, že tým získame priame vedomosti o vašej identite. Použitie cookies slúži na jednej strane na to, aby bolo používanie našej ponuky pre vás príjemnejšie. Používame napríklad takzvané session cookies, aby sme zistili, či ste určité strany našej webovej stránky už navštívili. Po opustení našej webovej stránky budú tieto automaticky vymazané. Okrem toho taktiež s cieľom príjemného používateľského prostredia používame dočasné cookies, ktoré budú uložené vo vašom koncovom zariadení počas určitého stanoveného času. Ak našu stránku navštívite opakovane, aby ste využili naše služby, program automaticky rozpozná, že ste u nás už boli, a aké zadania/nastavenia ste urobili, aby ste tieto úkony nemuseli vykonávať ešte raz.

Na druhej strane používame cookies na štatistickú evidenciu používania našej webovej stránky s cieľom optimalizovania našej ponuky, ako aj na zobrazovanie informácií, ktoré sú vám šité na mieru. Tieto cookies nám umožňujú, aby sme pri opakovanej návšteve našej stránky mohli automaticky rozpoznať, že ste u nás už boli. Tieto cookies budú po uplynutí definovaného času automaticky vymazané. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Vy však môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby vo vašom počítači neboli ukladané žiadne cookies alebo aby sa vždy objavilo upozornenie pred uložením nového súboru cookie. Úplné deaktivovanie cookies však môže spôsobiť, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Prehľad použitých cookies s ďalšími informáciami (napríklad trvanie uloženia) nájdete v našich Ustanoveniach cookie.

3.2 Google Analytics

Účely spracúvania údajov/právne základy:

S cieľom vytvorenia našich webových stránok podľa našich potrieb a ich priebežnej optimalizácie používame na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR Google Analytics internetovú analytickú službu Google Ireland Limited („Google“). Náš oprávnený záujem vyplýva z uvedených účelov. V tejto súvislosti sú vypracované pseudonymizované používateľské profily a použité cookies. Cookie pritom vytvára tieto informácie o vašom používaní tejto webovej stránky:

 • typ a verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • Referrer-URL (predtým navštívená stránka),
 • hostiteľské meno zapojeného počítača (IP adresa),
 • čas reakcie servera.

Tieto informácie budú použité na vyhodnotenie používania našich webových stránok, vytvorenie reportov o aktivitách webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu, na účely výskumu trhu a úpravy týchto internetových stránok podľa potreby. IP adresy sú anonymizované, takže nie je možné žiadne priradenie (takzvaný IP masking).

Môžete zabrániť inštalácii cookies zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu prípadne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zaznamenávaniu údajov vytvorených súborom cookie a týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov v Google zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete tento zásuvný modul do vášho prehliadača. Alternatívne k zásuvnému modulu do prehliadača, najmä v prehliadačoch v mobilných koncových zariadeniach, môžete zbieraniu údajov cez Google Analytics tiež zabrániť kliknutím na tento odkaz. Vytvorí sa súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu zbieraniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Cookie opt-out platí iba v tomto prehliadači a iba pre našu webovú stránku a uloží sa vo vašom zariadení. Ak vymažete cookies v tomto prehliadači, budete musieť cookie opt-out vytvoriť nanovo. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Google Analytics nájdete na webovej stránke Google Analytics.

Príjemca/kategórie príjemcov:

Informácie vytvorené v cookies sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Podľa našich znalostí sa vaša IP adresa v žiadnom prípade nespája s ostatnými údajmi Google. Tieto informácie budú taktiež v určitých prípadoch poskytnuté tretím stranám, ak je to predpísané zákonom alebo ak tretie osoby tieto údaje spracúvajú na základe poverenia.

Čas uloženia/kritériá na stanovenie času uloženia:

Po anonymizácii IP adresy už nie je možné zistiť identitu vašej osoby. Štatisticky spracované údaje budú v Google Analytics vymazané po 24 mesiacoch. Na základe reportu vypracovaného v Google Analytics neexistuje už žiadny vzťah k vašej osobe.

3.3 Onsite targeting a optimalizácia webovej stránky

Účely spracúvania údajov/právne základy:

Na našej webovej stránke sú s použitím cookies zbierané a vyhodnocované informácie na optimalizáciu našich webových stránok a na nich zobrazených reklám. Tým sa má zabezpečiť najmä to, aby vám na základe vášho doterajšieho používateľského správania boli vo vašich koncových zariadeniach zobrazované iba reklamy orientované podľa vašich skutočných alebo predpokladaných záujmov. Informácie spracúvané na tieto účely obsahujú napríklad údaje o tom, o ktoré z našich ponúk pracovných miest ste prejavili záujem. Právnym základom na spracovanie týchto údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Optimalizácia našich webových stránok pre lepšiu ponuku a zabránenie zobrazovaniu reklamy, ktorá pre vás nie je zaujímavá, je tak vo vašom, ako aj v našom záujme. Zhromažďovanie a vyhodnocovanie sa vykonáva výhradne pseudonymizovane, čo nám znemožňuje vašu identifikáciu. Obzvlášť nebudú informácie spájané s vašimi osobnými údajmi.

Príjemca/kategórie príjemcov:

Príjemcami údajov sú vyššie uvedení poskytovatelia služieb, ktorí vaše údaje spracúvajú na základe zmluvy výhradne účelne podľa našich pokynov.

Čas uloženia/kritériá na stanovenie času uloženia:

Použité cookies a v nich obsiahnuté informácie sa ukladajú podľa Ustanovení cookies a ihneď po vznesení námietky sa vymažú.

3.4 Retargeting

Účely spracúvania údajov/právne základy:

Ďalej používame technológie retargetingu rôznych spoločností. To nám umožňuje, aby sme našu online ponuku vytvárali presne podľa vašich záujmov. Pritom používame súbor cookie, pomocou ktorého sa údaje o záujmoch zbierajú za použitia pseudonymov. Informácie o vašom správaní pri surfovaní sa na marketingové účely zbierajú v anonymizovanej forme a v textových súboroch cookies sa ukladajú do pamäte vo vašom počítači a na základe algoritmu sa analyzujú. Následne môžu byť na webových stránkach našich partnerov zobrazené cielené ponuky pracovných miest v podobe pre vás zaujímavých personalizovaných reklamných bannerov. Tieto údaje nemôžu byť v žiadnom prípade použité na to, aby osobne identifikovali návštevníka tejto webovej stránky. Pritom sa nespracúvajú bezprostredne osobné údaje a taktiež sa žiadne používateľské profily nespájajú s osobnými údajmi. Toto spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Čo sa týka použitia následných targeting opatrení, chceme zabezpečiť, aby sa vo vašich koncových zariadeniach zobrazovala iba reklama orientovaná podľa vašich skutočných alebo predpokladaných záujmov. Nechceme vás obťažovať nezaujímavými zobrazovanými reklamami, pretože to nie je ani vo vašom, ani v našom záujme.

Ak však napriek tomu už nechcete, aby sa vám zobrazovali personalizované reklamné bannery, môžete proti tomuto zbieraniu a ukladaniu údajov pre budúcnosť namietať takto:

 • Kliknutím na tlačidlo zobrazené na každom reklamnom baneri (napríklad „i“) sa dostanete na príslušnú webovú stránku poskytovateľa. Tam vám bude ešte raz vysvetlená systematika technológie retargetingu a ponúknutá možnosť odhlásenia („opt-out“). Pri odhlásení od poskytovateľa sa vo vašom počítači uloží tzv. „opt-out“ cookie, ktorý v budúcnosti zabráni zobrazovaniu reklamných banerov príslušného poskytovateľa. Upozorňujeme na to, že toto odhlásenie sa môže urobiť iba vo vašom počítači a príslušné „opt-out“ cookies sa z vášho počítača nesmú vymazať.
 • Alternatívne môžete využiť aj možnosti námietky uvedené v bode 3.5 týchto ustanovení o ochrane osobných údajov.

Príjemca/kategórie príjemcov:

Na našej webovej stránke používame technológie retargetingu rôznych poskytovateľov, ktoré v rámci retargetingu spracúvajú vyššie uvedené údaje. Ďalšie informácie o cookies používaných týmito poskytovateľmi nájdete v našich Ustanoveniach o cookies.

Čas uloženia/kritériá na stanovenie času uloženia:

Cookies použité na účely re-targetingu a informácie v nich obsiahnuté sa ukladajú na obdobie uvedené v Ustanoveniach o cookies a potom sa automaticky vymažú.

3.5 Online reklama na báze vášho záujmu

Aby sme zabezpečili, že vám budeme zobrazovať iba takú reklamu, ktorá je pre vás relevantná, robíme na našej webovej stránke výlučne pseudonymizované vyhodnotenie vášho používateľského správania. Tak môžeme zistiť vaše záujmy týkajúce sa našich ponúk voľných pracovných miest. Pomocou poskytovateľov služieb uvedených v bode 3 vyhodnocujeme najmä to, ktoré ponuky voľných pracovných miest ste si na našej webovej stránke prezerali.

Aby ste mohli zamedziť vyhodnocovaniu vášho používateľského správania podľa bodu 3, môžete využiť tam uvedené možnosti námietky. Ďalej môžete na webovej stránke http://www.youronlinechoices.com/sk cez tzv. manažéra preferencií zamedziť reklame na báze záujmu množstva samoregulovaných členov European Interactive Digital Advertising Alliance https://www.edaa.eu/european-principles/ vrátane Lidla. Na to musí byť vo vašom počítači umiestnený tzv. opt-out cookie. Ak ho vymažete, bude sa vám reklama na báze záujmu zobrazovať opäť.

3.6 Možnosti námietky/opt-out

Targeting technológie vysvetlené v bodoch 3.3 a 3.4 môžete vo vašom prehliadači zakázať pomocou príslušného nastavenia cookies (porovnajte aj bod 3.1). Okrem toho máte možnosť zakázať personalizovanú reklamu na báze záujmu pomocou tzv. manažéra preferencií alebo aktivovania opt-out cookies uložených pod bodom 3.5.

4. E-mailový Kontakt

Osobné údaje, ktoré nám oznámite e-mailom, samozrejme, spracúvame diskrétne. Vaše údaje používame výhradne účelne, aby sme spracovali váš dopyt. Právnym základom na spracovanie údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš a váš súbežný (oprávnený) záujem týkajúci sa spracúvania údajov vyplýva pritom z cieľa odpovedať na váš dopyt.

Príjemca/kategórie príjemcov

V zásade vylučujeme postúpenie údajov tretím stranám. Výnimočne údaje spracúvajú na naše poverenie zmluvní spracovatelia. Týchto zakaždým starostlivo vyberáme, okrem toho ich podrobujeme auditu a zaväzujeme ich zmluvne k dodržiavaniu povinností podľa článku 28 GDPR.

Čas uloženia/kritériá na stanovenie času uloženia:

Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poslali pri dopytoch e-mailom, budú u nás najneskôr 90 dní po konečnom zodpovedaní vymazané, resp. anonymizované.

5. Plug-iny sociálnych médií

Účely spracúvania údajov/právne základy:

Na základe článku 6 odsek 1 písmeno f GDPR používame na našej webovej stránke plug-iny (zásuvné moduly) sociálnych sietí Facebook, Google+ a LinkedIn, aby sme prostredníctvom nich zvýšili povedomie o našej spoločnosti. Marketingový účel, ktorý je s tým spojený, sa chápe ako oprávnený záujem v zmysle GDPR. Zodpovednosť za prevádzku v súlade s ochranou údajov zabezpečuje príslušný poskytovateľ. Zapojenie týchto plug-inov z našej strany sa uskutočňuje v rámci takzvanej metódy dvoch kliknutí pre maximálnu ochranu návštevníkov našej webovej stránky. Metódou dvoch kliknutí máte možnosť aktivovať deaktivované plug-iny sociálnych médií. Táto aktivácia môže byť kedykoľvek deaktivovaná. V dôsledku deaktivovania nedôjde k vymazaniu už prenesených údajov u príslušného poskytovateľa sociálnych médií. Plug-iny sociálnych médií zakomponované na našej webovej stránke sú najskôr deaktivované. K aktivovaniu plug-inov dôjde až kliknutím na symbol plug-inu. Až po aktivovaní sa osobné údaje prenesú príslušnému poskytovateľovi služieb sociálnych médií. Vami aktivovaný plug-in vytvorí bezprostredne cez váš prehliadač spojenie k serveru vami zvoleného poskytovateľa sociálnych médií.

Nemáme vplyv na zbierané údaje a procesy spracúvania údajov ani nepoznáme celý rozsah zbierania údajov a účely spracúvania.

Poskytovateľ plug-inov ukladá údaje získané o vás ako používateľské profily a používa ich na účely marketingu, prieskumu trhu a/alebo úpravu svojej webovej stránky podľa potreby. Takéto vyhodnotenie sa uskutočňuje obzvlášť (aj pre neprihlásených používateľov) na zobrazenie zodpovedajúcej reklamy a na to, aby sa informovali ostatní používatelia sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Prináleží vám právo na námietku proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom sa pre ich uplatnenie musíte obrátiť na príslušného poskytovateľa plug-inov. Cez plug-iny vám umožňujeme interagovať so sociálnymi sieťami a inými používateľmi, takže môžeme zlepšovať našu ponuku a vytvárať ešte zaujímavejší obsah pre vás používateľov.

Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet u poskytovateľa plug-inu a či ste tam prihlásený. Keď ste prihlásený u poskytovateľa plug-inu, vaše údaje zozbierané u nás sa priamo priradia k vášmu účtu jestvujúcemu u poskytovateľa plug-inu. Keď stlačíte aktivované tlačidlo a napríklad využijete odkaz na stránke, poskytovateľ plug-inu ukladá aj tieto informácie vo vašom používateľskom účte a verejne ich oznámi vašim kontaktom. Odporúčame vám sa po použití sociálnej siete pravidelne odhlásiť, obzvlášť však pred aktivovaním tlačidla, aby tak nebolo možné priradenie k vášmu profilu u poskytovateľa plug-inu.

Príjemca/kategórie príjemcov:

Na našej webovej stránke používame plug-iny sociálnych médií týchto poskytovateľov:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; ďalšie informácie týkajúce sa získavania údajov: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications ako aj http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook sa podriadil EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk. Google sa podriadil EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn sa podriadil EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Čas uloženia/kritériá na stanovenie času uloženia:

O vymazaní zozbieraných údajov prostredníctvom poskytovateľov plug-inov nemáme žiadne informácie.

6. Príjemcovia mimo EÚ

S výnimkou spracovaní uvedených v bodoch 3.2 a 5 neposkytujeme vaše osobné údaje žiadnym príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracovania uvedené v bode 3.2 spôsobujú prenos údajov na servery Google Ireland Limited. Tieto servery sa nachádzajú čiastočne v USA. Pre USA Európska komisia uznesením z 12. 7. 2016 rozhodla, že za dodržania ustanovení EU-U.S. Privacy Shields jestvuje primeraná úroveň ochrany údajov (tzv. „uznesenie o primeranosti“ podľa článku 45 GDPR). Poskytovateľ Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a príjemcovia uvedení v bode 5 sú certifikovaní podľa EU-U.S. Privacy Shield.

Spracovania uvedené v bode 7.2 majú za následok prenos údajov na servery spoločnosti Microsoft Corporation. Spoločnosť Microsoft Corporation sa zúčastňuje na dohode o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft nájdete na stránke https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement.

7. Zapojené obsahy

7.1. YouTube - Videá

Do našej online ponuky sme zapojili videá na YouTube, ktoré sú uložené na http://www.YouTube.com a je ich možné prehrať priamo z našej webovej stránky. Tieto sú všetky zapojené v „rozšírenom režime ochrany údajov“, tzn., že sa neprenášajú žiadne údaje o vás ako používateľovi na YouTube, keď videá neprehráte. Údaje sa prenesú až po prehratí videí. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv.

Ďalšie informácie k účelu a rozsahu zbierania údajov a ich spracúvania zo strany YouTube získate z vyhlásení o ochrane údajov poskytovateľa. Tam získate aj ďalšie informácie k vašim náležitým právam a možnostiam nastavenia na ochranu vášho súkromia. Adresa a upozornenia o ochrane údajov YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland; https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk.

7.2. Bing Maps

Na tejto stránke využívame službu Bing Maps. To nám umožňuje ukázať Vám interaktívne mapy priamo na webstránke a umožňuje Vám pohodlne používať funkciu mapy na vyhľadávanie pracovných ponúk vo Vašej oblasti. Mapová služba Bing Maps je umiestnená na stránke https://www.bing.com/maps a je prístupná priamo z našej webovej stránky.

Využívanie Bing Maps prebieha v záujme lepšej prezentácie našich online ponúk a s cieľom ľahšie vyhľadať miesta, ktoré špecifikujeme na stránke. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Návštevou našej webovej stránky poskytovateľ služby Bing Maps, spoločnosť Microsoft Corporation, dostane informácie o podstránke našej webovej stránky, ktorú ste navštívili. Na používanie funkcií Bing Maps je potrebné v kontexte internetovej komunikácie spracovať Vašu IP adresu. Toto sa zvyčajne spracúva na serveri spoločnosti Microsoft v Spojených štátoch.

Nemáme žiadny vplyv na špecifické spracovanie údajov v službe Bing Maps. Ďalšie informácie o účele a rozsahu spracovania údajov zo strany poskytovateľa služby Bing Maps nájdete v prehláseniach o ochrane osobných údajov poskytovateľa. Nájdete tu aj ďalšie informácie o Vašich právach a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia. Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a adresa poskytovateľa služby Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement .

Pri používaní mapovej služby sa využívajú technické cookies.

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás informoval o použití súborov cookie; Vďaka tomu je používanie súborov cookie pre Vás transparentné. Podrobnosti o použitých cookies nájdete v našich Ustanoveniach Cookies.

8. Vaše práva ako dotknutej osoby

8.1 Prehľad

Okrem práva na odvolanie vašich nám udelených súhlasov máte pri splnení príslušných zákonných náležitostí k dispozícii nasledujúce práva:

 • právo na informáciu o vašich osobných údajoch uložených u nás podľa článku 15 GDPR a § 21 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných údajov podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na vymazanie vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania vašich údajov podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

8.2 Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o vašej osobe. Toto obsahuje najmä:

 • účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú, poskytnuté osobné údaje týkajúce sa vás,
 • plánovaná lehota uloženia osobných údajov týkajúcich sa vás alebo, pokiaľ o tom nie sú možné konkrétne údaje, kritériá na stanovenie času uloženia,
 • existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa vás, právo na obmedzenie spracovania prevádzkovateľom alebo právo na námietku proti tomuto spracovaniu,
 • existencia práva na sťažnosť u dozorného orgánu,
 • všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby,
 • existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 odsek 1 a 4 GDPR a § 28 ods. 1 a 4 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a – prinajmenej v týchto prípadoch – zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj vplyvoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

Ak sú osobné údaje posielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR a § 48 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prenosom.

8.3 Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás bezodkladnú opravu vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – aj pomocou doplňujúceho vyhlásenia.

8.4 Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás, aby osobné údaje týkajúce sa vás boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,
 • odvoláte váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracúvanie,
 • vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR a § 27 ods. 1 alebo ods. 2 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie,
 • osobné údaje neboli zákonne spracúvané,
 • vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonávame pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov implementácie primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujeme vymazanie všetkých linkov k týmto osobným údajom alebo kópiám, resp. k replikám týchto osobných údajov.

8.5 Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • správnosť osobných údajov bude vami spochybnená,
 • spracovanie je protiprávne a vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie používania osobných údajov,
 • prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov,
 • vzniesli ste nárok proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pokiaľ však ešte nebolo zrejmé, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

8.6 Právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo osobné údaje týkajúce sa vás dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, pokiaľ

spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo zo zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu.

Pri uplatňovaní vášho práva na prenos údajov máte právo požiadať o to, aby osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

8.7 Právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môže byť proti spracovaniu údajov vznesená námietka z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na vašej strane.

Uvedené všeobecné právo na vznesenie námietky platí pre všetky účely spracovania opísané v Nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od špeciálneho práva na námietku v súvislosti so spracovaním údajov na reklamné účely (porovnaj najmä číslo 5 a 7.6) sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nám uvediete na to dôvody nadradeného významu, napr. možné nebezpečenstvo pre život alebo zdravie. Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán príslušný pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. alebo na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov Lidl Slovenská republika, v.o.s.

9. Kontaktný partner

9.1 Kontaktný partner pri otázkach alebo na výkon vašich práv na ochranu údajov

Ak by ste mali otázky týkajúce sa webovej stránky alebo výkonu vašich práv pri spracúvaní vašich údajov (práva na ochranu údajov), môžete sa obrátiť na našu službu:

https://www.lidl.sk/sk/Kontakt.htm

9.2 Kontaktný partner pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

Ak by ste mali ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov v spoločnosti Lidl (pozrite bod 10).

9.3 Právo na sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Okrem toho máte kedykoľvek právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne na ochranu osobných údajov. V tejto súvislosti sa môžete obrátiť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov krajiny Vášho trvalého bydliska, alebo na úrad krajiny, v ktorej sídli Lidl Slovenská republika, v.o.s.

10. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby

Tieto ustanovenia o ochrane údajov platia pre spracúvanie údajov prostredníctvom Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („prevádzkovateľ“) a pre webovú stránku kariera.lidl.sk. Zodpovednú osobu spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., je možné zastihnúť na vyššie uvedenej adrese listom adresovaným do rúk zodpovednej osoby alebo prostredníctvom e-mailovej adresy ochranaosobnychudajov@lidl.sk.