Správna voľba

Aj ty pracuj pre Top zamestnávateľa

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá

Ďakujeme Vám za záujem o pracovnú pozíciu v spoločnosti Lidl.

Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Na tejto stránke sa dozviete, aké údaje od Vás pri návšteve tejto internetovej stránky, portálu pre uchádzačov a v rámci výberového konania budeme spracovávať.

1. Aké údaje spracovávame pri návšteve tejto internetovej stránky?

Pri návšteve tejto internetovej stránky sú generované protokolárne súbory s nasledujúcim obsahom:

  • Vaša IP adresa
  • Adresa stránky
  • Informácie o Vami používanom prehliadači a Vami používanom operačnom systéme
  • Internetová stránka, z ktorej našu stránku otvárate
  • Dátum a čas prístupu.

Protokolárne súbory sú archivované po dobu 14 dní, aby poskytli informácie o útočníkovi v prípade útoku hackerom.

2. Aké údaje spracovávame pri návšteve portálu pre uchádzačov?

Pri otvorení portálu pre uchádzačov sú nastavené technické cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa odosielajú z nášho webového servera do Vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook, smartphone alebo tablet) a sú uložené v medzipamäti internetového prehliadača, ktorý používate. Umožňujú uchovať informácie na určité časové obdobie a identifikovať koncové zariadenie návštevníka. Súbory cookies nepoškodzujú Vaše koncové zariadenie, neobsahujú vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. Na kontrolu návštevy sa používajú iba tzv. Session-cookies, ktoré sa po zatvorení internetového prehliadača automaticky odstránia. Nekoná sa teda permanentné ukladanie údajov na Vašom koncovom zariadení. Svoj internetový prehliadač môžete nastaviť tak, aby Vás o umiestnení súborov cookies informoval; tak sa stane pre Vás použite cookies transparentným. Podrobnosti o použitých súboroch cookies nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 

3. Aké údaje spracovávame v rámci Vášho výberového konania?

Vaše podklady k žiadosti o zamestnanie sú spracovávané výlučne za účelom výberového konania v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b Nariadenia o ochrane osobných údajov (§13 ods. 1 písm. b zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Akonáhle budú Vaše podklady k žiadosti o zamestnanie zaevidované v portáli pre uchádzačov, obdržíte automaticky potvrdenie prijatia Vašej žiadosti prostredníctvom e-mailu. Následne Vašu žiadosť o zamestnanie skontrolujeme a budeme Vás kontaktovať.

4. Ako dlho ukladáme Vaše údaje?

V prípade, že je Vaša žiadosť o zamestnanie úspešná, t. z. v prípade prijatia do zamestnania, budú Vaše údaje prenesené do personálnej zložky. V prípade, že je Vaša žiadosť o zamestnanie neúspešná, budú Vaše údaje po 3 mesiacoch od skončenia výberového procesu vymazané. To isté platí, ak sa rozhodnete svoju žiadosť o zamestnanie odvolať, alebo svoj profil vymazať. Žiadosť o zamestnanie, ktorú v portáli pre uchádzačov vytvoríte, no neodošlete, bude po 7 dňoch vymazaná.

5. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracovaním Vašich údajov?

Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia o ochrane osobných údajov (§ 21 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) máte na požiadanie právo získať bezplatne informácie o osobných údajoch uložených o svojej osobe. Okrem toho v súlade s podmienkami a inými právnymi požiadavkami, ktoré sú v nich uvedené, máte podľa čl. 17 Nariadenia o ochrane osobných údajov (§ 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) právo na vymazanie, podľa čl. 18 Nariadenia o ochrane osobných údajov (§ 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) právo na obmedzenie spracovania a podľa čl. 16 Nariadenia o ochrane osobných údajov (§ 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) právo na opravu Vašich osobných údajov.

6. Na koho sa môžete obrátiť v prípade otázok ohľadom Vašej žiadosti o zamestnanie alebo uplatnenia Vašich práv?

Ak máte otázky týkajúce sa Vašej žiadosti o zamestnanie alebo uplatnenia Vašich práv pri spracovávaní Vašich údajov, môžete kontaktovať nášho zamestnanca zodpovedného za oblasť náboru:

Lidl Slovenská republika, v.o.s
Recruiting
Ružinovská 1E
821 02 Bratislava
nabor@lidl.sk

7. Na koho sa môžete obrátiť v prípade otázok ohľadom ochrany osobných údajov?

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich údajov, môžete kontaktovať nášho zamestnanca zodpovedného za ochranu osobných údajov:

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Ochrana osobných údajov
Ružinovská 1E
821 02 Bratislava
ochranaosobnychudajov@lidl.sk

 

Okrem toho máte kedykoľvek právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.