Správna voľba

Aj ty pracuj pre Top zamestnávateľa!

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov na stránke kariera.lidl.sk 

(Verzia 3.0; stav 21.10.2019)

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Teší nás, že sa zaujímate o ochranu osobných údajov na našej webovej stránke. Chceli by sme, aby ste sa počas návštevy našej webovej stránky cítili dobre a bezpečne a náš spôsob ochrany osobných údajov považovali za kvalitatívny znak orientovaný na zákazníkov.

Nižšie uvedené ustanovenia o ochrane osobných údajov Vás budú informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky. Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k Vašej osobe. Ako právny základ pre ochranu osobných údajov slúži predovšetkým Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ (ďalej len „GDPR“) a zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Obsah

1. Prehľad. 2

2. Otvorenie našej webovej stránky. 2

3. Online výstup a optimalizácia webových stránok. 3

3.1 Cookies – všeobecné informácie. 3

3.2 Google Analytics. 3

3.3 Onsite targeting a optimalizácia webovej stránky. 4

3.4 Retargeting/ Online reklama na báze Vášho záujmu. 5

3.5 Možnosti námietky/opt-out 6

4. E-mailový Kontakt/ Telefonáty. 6

5. Plug-iny sociálnych médií 7

6. Príjemcovia mimo EÚ.. 8

7. Zapojené obsahy. 9

7.1 YouTube - Videá. 9

7.2 Bing Maps. 9

8. Vaše práva ako dotknutej osoby. 10

8.1 Prehľad. 10

8.2 Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 10

8.3 Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 11

8.4 Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 11

8.5 Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 11

8.6 Právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 12

8.7 Právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 12

9. Kontaktný partner. 13

9.1 Kontaktný partner pri otázkach alebo na výkon Vašich práv na ochranu údajov. 13

9.2 Kontaktný partner pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. 13

9.3 Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. 13

10. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby. 13

1. Prehľad

Otvorením našej webovej stránky dochádza k výmene rôznych informácií medzi Vaším koncovým zariadením a naším serverom. Pritom môže ísť aj o osobné údaje. Takto získané informácie budú použité okrem iného na optimalizáciu našej webovej stránky alebo na zobrazenie reklamy v prehliadači vášho koncového zariadenia.

2. Otvorenie našej webovej stránky

Účely spracúvania údajov/právne základy:

Pri zobrazení webových stránok spoločnosti Lidl sa vo Vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia  na server našej webovej stránky pošle

 • IP adresa použitého koncového zariadenia s možnosťou pripojenia na internet,
 • dátum a čas prístupu,
 • názov a URL otvoreného súboru,
 • webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup (Referrer-URL),
 • Vami použitý prehliadač a príp. operačný systém Vášho počítača s prístupom na internet, ako aj
 • názov Vášho poskytovateľa internetových služieb.

Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-file súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie,
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Právnym základom na spracovanie IP adresy je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov.

Čas uloženia/kritériá na stanovenie času uloženia:

Údaje budú uložené do pamäte na obdobie siedmich dní a potom automaticky vymazané.

3. Online výstup a optimalizácia webových stránok

3.1 Cookies – všeobecné informácie

Na našej webovej stránke používame na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR takzvané cookies. Náš záujem o optimalizáciu našej webovej stránky sa pritom môže považovať za oprávnený v zmysle uvedených predpisov. Pri cookies ide o malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone ani iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré vznikajú v súvislosti so špecificky použitým koncovým zariadením. To však neznamená, že tým získame priame vedomosti o Vašej identite. Použitie cookies slúži na jednej strane na to, aby bolo používanie našej webovej stránky pre Vás príjemnejšie. Používame napríklad takzvané session cookies, aby sme zistili, či ste určité časti našej webovej stránky už navštívili. Po opustení našej webovej stránky budú tieto automaticky vymazané. Okrem toho taktiež s cieľom príjemného používateľského prostredia používame dočasné cookies, ktoré budú uložené vo Vašom koncovom zariadení počas určitého stanoveného času. Ak našu stránku navštívite opakovane, aby ste využili naše služby, program automaticky rozpozná, že ste u nás už boli, a aké zadania/nastavenia ste urobili, aby ste tieto úkony nemuseli vykonávať ešte raz.

Na druhej strane používame cookies na štatistickú evidenciu používania našej webovej stránky s cieľom optimalizovania našej ponuky, ako aj na zobrazovanie informácií, ktoré sú Vám šité na mieru. Tieto cookies nám umožňujú, aby sme pri opakovanej návšteve našej stránky mohli automaticky rozpoznať, že ste u nás už boli. Tieto cookies budú po uplynutí definovaného času automaticky vymazané. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Vy však môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby vo Vašom počítači neboli ukladané žiadne cookies alebo aby sa vždy objavilo upozornenie pred uložením nového súboru cookie. Úplné deaktivovanie cookies však môže spôsobiť, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Prehľad použitých cookies s ďalšími informáciami (napríklad trvanie uloženia) nájdete v našich Ustanovení cookies .

3.2 Google Analytics

Účely spracúvania údajov/právne základy:

S cieľom vytvorenia našich webových stránok podľa našich potrieb a ich priebežnej optimalizácie používame na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR Google Analytics internetovú analytickú službu Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA  („Google“). Náš oprávnený záujem vyplýva z uvedených účelov. V tejto súvislosti sú vypracované pseudonymizované používateľské profily a použité cookies. Cookie pritom vytvára tieto informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky:

 • typ a verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • Referrer-URL (predtým navštívená stránka),
 • hostiteľské meno zapojeného počítača (IP adresa),
 • čas reakcie servera.

Tieto informácie budú použité na vyhodnotenie používania našich webových stránok, vytvorenie reportov o aktivitách webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu, na účely výskumu trhu a úpravy týchto internetových stránok podľa potreby. IP adresy sú anonymizované, takže nie je možné žiadne priradenie (takzvaný IP masking).

Môžete zabrániť inštalácii cookies zodpovedajúcim nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu prípadne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zaznamenávaniu údajov vytvorených súborom cookie a týkajúcich sa Vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov v Google zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete tento zásuvný modul do Vášho prehliadača. Alternatívne k zásuvnému modulu do prehliadača, najmä v prehliadačoch v mobilných koncových zariadeniach, môžete zbieraniu údajov cez Google Analytics tiež zabrániť kliknutím na tento odkaz. Vytvorí sa súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu zbieraniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Cookie opt-out platí iba v tomto prehliadači a iba pre našu webovú stránku a uloží sa vo Vašom zariadení. Ak vymažete cookies v tomto prehliadači, budete musieť cookie opt-out vytvoriť nanovo. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Google Analytics nájdete na webovej stránke Google Analytics.

Príjemca/kategórie príjemcov:

Informácie vytvorené v cookies sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Podľa našich znalostí sa Vaša IP adresa v žiadnom prípade nespája s ostatnými údajmi Google. Tieto informácie budú taktiež v určitých prípadoch poskytnuté tretím stranám, ak je to predpísané zákonom alebo ak tretie osoby tieto údaje spracúvajú na základe poverenia.

Čas uloženia/kritériá na stanovenie času uloženia:

Po anonymizácii IP adresy už nie je možné zistiť identitu Vašej osoby. Štatisticky spracované údaje budú v Google Analytics vymazané po 24 mesiacoch. Na základe reportu vypracovaného v Google Analytics neexistuje už žiadny vzťah k Vašej osobe.

3.3 Onsite targeting a optimalizácia webovej stránky

Účely spracúvania údajov/právne základy:

Na našej webovej stránke sú s použitím cookies zbierané a vyhodnocované informácie na optimalizáciu našich webových stránok a na nich zobrazených reklám. Tým sa má zabezpečiť najmä to, aby Vám na základe Vášho doterajšieho používateľského správania boli vo Vašich koncových zariadeniach zobrazované iba reklamy orientované podľa Vašich skutočných alebo predpokladaných záujmov. Informácie spracúvané na tieto účely obsahujú napríklad údaje o tom, o ktoré z našich ponúk pracovných miest ste prejavili záujem. Právnym základom na spracovanie týchto údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Optimalizácia našich webových stránok pre lepšiu ponuku a zabránenie zobrazovaniu reklamy, ktorá pre Vás nie je zaujímavá, je tak vo Vašom, ako aj v našom záujme. Zhromažďovanie a vyhodnocovanie sa vykonáva výhradne pseudonymizovane, čo nám znemožňuje Vašu identifikáciu. Obzvlášť nebudú informácie spájané s Vašimi osobnými údajmi.

Príjemca/kategórie príjemcov:

Príjemcami údajov sú vyššie uvedení poskytovatelia služieb, ktorí Vaše údaje spracúvajú za účelom zabezpečenia tzv. on-site targetingu  a optimalizácie webových stránok. Títo príjemcovia spracúvajú Vaše údaje na základe zmluvy výhradne na vyššie uvedené účely a podľa našich pokynov.

Čas uloženia/kritériá na stanovenie času uloženia:

Použité cookies a v nich obsiahnuté informácie sa ukladajú podľa Ustanovení cookies a ihneď po vznesení námietky voči spracúvaniu sa vymažú. Ďalšie informácie o súboroch cookies, ktoré používajú títo poskytovatelia služieb, nájdete v našich Ustanovení cookies .

3.4 Retargeting/ Online reklama na báze Vášho záujmu

Účely spracúvania údajov/právne základy:

Ďalej používame technológie retargetingu rôznych spoločností. To nám umožňuje, aby sme našu online ponuku vytvárali presne podľa Vašich záujmov. Pritom používame súbor cookie, pomocou ktorého sa údaje o záujmoch zbierajú za použitia pseudonymov. Informácie o Vašom správaní pri surfovaní sa na marketingové účely zbierajú v anonymizovanej forme a v textových súboroch cookies sa ukladajú do pamäte vo Vašom počítači a na základe algoritmu sa analyzujú. Najmä prostredníctvom poskytovateľov služieb uvedených v bodoch 3.1 až 3.4 vyhodnotíme, ktoré voľné pracovné miesta ste si prezerali na našej webovej stránke. Následne môžu byť na webových stránkach našich partnerov zobrazené cielené ponuky pracovných miest v podobe pre Vás zaujímavých personalizovaných reklamných bannerov. Tieto údaje nemôžu byť v žiadnom prípade použité na to, aby osobne identifikovali návštevníka tejto webovej stránky. Pritom sa nespracúvajú bezprostredne osobné údaje a taktiež sa žiadne používateľské profily nespájajú s osobnými údajmi. Toto spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Čo sa týka použitia následných targeting opatrení, chceme zabezpečiť, aby sa vo Vašich koncových zariadeniach zobrazovala iba reklama orientovaná podľa Vašich skutočných alebo predpokladaných záujmov. Nechceme Vás obťažovať nezaujímavými zobrazovanými reklamami, pretože to nie je ani vo Vašom, ani v našom záujme.

Ak však napriek tomu už nechcete, aby sa Vám zobrazovali personalizované reklamné bannery, môžete proti tomuto zbieraniu a ukladaniu údajov pre budúcnosť namietať takto:

 • Kliknutím na tlačidlo zobrazené na každom reklamnom baneri (napríklad „i“) sa dostanete na príslušnú webovú stránku poskytovateľa. Tam vám bude ešte raz vysvetlená systematika technológie retargetingu a ponúknutá možnosť odhlásenia („opt-out“). Pri odhlásení od poskytovateľa sa vo Vašom počítači uloží tzv. „opt-out“ cookie, ktorý v budúcnosti zabráni zobrazovaniu reklamných banerov príslušného poskytovateľa. Upozorňujeme na to, že toto odhlásenie sa môže urobiť iba vo Vašom počítači a príslušné „opt-out“ cookies sa z Vášho počítača nesmú vymazať.
 • Prípadne môžete použiť aj alternatívne možnosti uvedené v častiach 3.1 až 3.4 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Ďalej môžete na webovej stránke http://www.youronlinechoices.com/sk cez tzv. manažéra preferencií zamedziť reklame na báze záujmu množstva samoregulovaných členov European Interactive Digital Advertising Alliance (https://www.edaa.eu/european-principles/) vrátane spoločnosti Lidl. Na to musí byť vo Vašom počítači umiestnený tzv. opt-out cookie. Ak ho vymažete, bude sa vám reklama na báze záujmu zobrazovať opäť.

   

Príjemca/kategórie príjemcov:

Na našej webovej stránke používame technológie retargetingu rôznych poskytovateľov, ktoré v rámci retargetingu spracúvajú vyššie uvedené údaje. Ďalšie informácie o cookies používaných týmito poskytovateľmi nájdete v našich Ustanoveniach cookies.

Čas uloženia/kritériá na stanovenie času uloženia:

Cookies použité na účely re-targetingu a informácie v nich obsiahnuté sa ukladajú na obdobie uvedené v Ustanoveniach o cookies a potom sa automaticky vymažú.

3.5 Možnosti námietky/opt-out

Targeting technológie vysvetlené v bodoch 3.3 a 3.4 môžete vo vašom prehliadači zakázať pomocou príslušného nastavenia cookies (porovnajte aj bod 3.1). Okrem toho máte možnosť zakázať personalizovanú reklamu na báze záujmu pomocou tzv. Manažéra preferencií.

4. E-mailový Kontakt/ Telefonáty

Osobné údaje, ktoré ste nám oznámili e-mailom alebo telefonicky, považujeme za dôverné. Vaše osobné údaje používame výlučne na spracovanie Vašej žiadosti. Právnym základom pre spracovanie osobmých údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) alebo článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Náš a súčasne Váš oprávnený záujem na spracovaní osobných údajov vyplýva z cieľa spracovať Vašu žiadosť a ak je to potrebné, na vyriešenie existujúcich problémov a udržanie, prípadne zvýšenie Vašej spokojnosti ako používateľa našej webovej stránky.

Príjemca/kategórie príjemcov

V zásade vylučujeme postúpenie údajov tretím stranám. Výnimočne údaje spracúvajú na naše poverenie zmluvní spracovatelia. Týchto zakaždým starostlivo vyberáme, okrem toho ich podrobujeme auditu a zaväzujeme ich zmluvne k dodržiavaniu povinností podľa článku 28 GDPR.

Čas uloženia/kritériá na stanovenie času uloženia:

Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (ako podnet, pochvalu alebo kritiku) prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, vymažeme alebo anonymizujeme najneskôr do 3 mesiacov od poskytnutia konečnej odpovede. Skúsenosti ukázali, že dodatočné otázky k našim odpovediam sa už zvyčajne neobjavia po 3 mesiacoch. Po uplatnení práv dotknutej osoby (pozri nižšie) sa Vaše osobné údaje budú uchovávať 3 roky po konečnej odpovedi, aby sme vedeli preukázať, že sme Vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné povinnosti.

5. Plug-iny sociálnych médií

Účely spracúvania údajov/právne základy:

Na základe Vášho súhlasu, udeleného v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR používame na našej webovej stránke plug-iny (zásuvné moduly) sociálnych sietí Facebook, LinkedIn, aby sme prostredníctvom nich zvýšili povedomie o našej spoločnosti. Zodpovednosť za prevádzku v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov má príslušný poskytovateľ sociálnej siete. Integrácia týchto plug-inov z našej strany sa uskutočňuje v rámci takzvanej metódy dvoch kliknutí pre maximálnu ochranu návštevníkov našej webovej stránky. Inými slovami, keď navštívite našu webovú stránku, priamo sa poskytovateľom doplnkov neposkytujú žiadne osobné údaje. Metódou dvoch kliknutí máte možnosť aktivovať deaktivované plug-iny sociálnych médií. Plug-iny sociálnych médií zakomponované na našej webovej stránke sú najskôr deaktivované. K aktivovaniu plug-inov dôjde až kliknutím na symbol plug-inu. Až po aktivovaní sa osobné údaje prenesú príslušnému poskytovateľovi služieb sociálnych médií. Vami aktivovaný plug-in vytvorí bezprostredne cez Váš prehliadač spojenie so serverom Vami zvoleného poskytovateľa sociálnych médií. Túto aktiváciu je možné kedykoľvek zrušiť. Proces deaktivácie však neznamená, že už poskytnuté údaje budú vymazané u príslušného poskytovateľa služieb sociálnych médií. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas s účinnosťou do budúcnosti. Odvolanie súhlasu sa dá vykonať deaktiváciou príslušného plug-inu sociálnych médií.

Nemáme žiadny vplyv na zbierané údaje a procesy spracúvania údajov, ani nepoznáme celý rozsah zbierania údajov a účely spracúvania.

Poskytovateľ plug-inov ukladá údaje získané o Vás ako používateľské profily a používa ich na účely marketingu, prieskumu trhu a/alebo úpravu svojej webovej stránky podľa svojich potrieb. Takéto vyhodnotenie sa uskutočňuje predovšetkým (aj pre neprihlásených používateľov) na zobrazenie personalizovanej reklamy a na to, aby sa informovali ostatní používatelia sociálnej siete o Vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov, pričom pre uplatnenie tohto práva je potrebné obrátiť sa na príslušného poskytovateľa plug-inov. Prostredníctvom plug-inov máte možnosť pracovať so sociálnymi sieťami a komunikovať s inými používateľmi, takže môžeme zlepšovať našu ponuku a vytvárať ešte zaujímavejší obsah pre Vás ako používateľa.

Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet u poskytovateľa plug-inu a či ste tam prihlásený. Keď ste prihlásený u poskytovateľa plug-inu, Vaše údaje zozbierané u nás sa priamo priradia k vášmu účtu jestvujúcemu u poskytovateľa plug-inu. Keď stlačíte aktivované tlačidlo a napríklad využijete odkaz na stránke, poskytovateľ plug-inu ukladá aj tieto informácie vo Vašom používateľskom účte a verejne ich oznámi Vašim kontaktom. Odporúčame Vám sa po použití sociálnej siete pravidelne odhlásiť, obzvlášť však pred aktivovaním tlačidla, aby tak nebolo možné priradenie k Vášmu profilu u poskytovateľa plug-inu.

Príjemca/kategórie príjemcov:

Na našej webovej stránke používame plug-iny sociálnych médií týchto poskytovateľov:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko http://www.facebook.com/policy.php; ďalšie informácie týkajúce sa spracovania údajov: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications ako aj http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Spoločnosť Facebook je súčasťou EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk. Spoločnosť Google je súčasťou EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 Írsko;
[ZN3] https://twitter.com/privacy. Spoločnosť Twitter je súčasťou EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Spoločnosť LinkedIn je súčasťou EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Čas uloženia/kritériá na stanovenie času uloženia:

O vymazaní zozbieraných údajov prostredníctvom poskytovateľov plug-inov nemáme žiadne informácie.

6. Príjemcovia mimo EÚ

S výnimkou spracovaní uvedených v bodoch 3.2, 5 a 7 neposkytujeme Vaše osobné údaje žiadnym príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Spracovateľské operácie uvedené v bodoch 3.2 a 7.1 spôsobujú prenos údajov na servery spoločnosti Google LLC. Tieto servery sa nachádzajú čiastočne v USA.

Spracovateľské operácie uvedené v bode 5 spôsobujú prenos údajov na servery spoločností Google LLC, Facebook Inc., Twitter Inc. a LinkedIn Corporation. Tieto servery sú čiastočne v USA.

Výsledkom spracovania uvedeného v bode 7.2 je prenos údajov na servery spoločnosti Microsoft Corporation. Microsoft Corporation sa zúčastňuje na Dohode o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA, tzv. EU-US-Privacy-Shield.

Pokiaľ ide o USA, Európska komisia uznesením z 12. 7. 2016 rozhodla, že za dodržania ustanovení EU-U.S. Privacy Shields jestvuje primeraná úroveň ochrany údajov (tzv. „rozhodnutie o primeranosti“ podľa článku 45 GDPR). Poskytovatelia služieb uvedení v tomto bode 6. sú certifikovaní v súlade s EU-U.S. Privacy Shield.

7. Zapojené obsahy

7.1 YouTube - Videá

Do našej online ponuky sme zapojili YouTube videá, ktoré sú uložené na http://www.YouTube.com a je ich možné prehrať priamo z našej webovej stránky. Tieto sú všetky integrované v „rozšírenom režime ochrany údajov“, tzn., že sa neprenášajú žiadne údaje o Vás ako používateľovi na YouTube, pokým si videá neprehráte. Údaje sa prenesú až po prehratí videí. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv.

Ďalšie informácie k účelu a rozsahu zbierania údajov a ich spracúvaniu zo strany YouTube nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov poskytovateľa. Tam získate aj ďalšie informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby a možnosti nastavenia ochrany Vášho súkromia. Adresa a informácie o ochrane osobných údajov YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Írsko, https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk .

7.2 Bing Maps

Na tejto stránke využívame službu Bing Maps. To nám umožňuje ukázať Vám interaktívne mapy priamo na webstránke a umožňuje Vám pohodlne používať funkciu mapy na vyhľadávanie pracovných ponúk vo Vašej oblasti.

Využívanie Bing Maps prebieha v záujme lepšej prezentácie našich online ponúk a s cieľom ľahšie vyhľadať miesta, ktoré špecifikujeme na stránke. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Návštevou našej webovej stránky poskytovateľ služby Bing Maps, spoločnosť Microsoft Corporation, dostane informácie o podstránke našej webovej stránky, ktorú ste navštívili. Na používanie funkcií Bing Maps  je potrebné v rámci internetovej komunikácie spracovať Vašu IP adresu. Táto sa zvyčajne spracúva na serveri spoločnosti Microsoft v Spojených štátoch.

Nemáme žiadny vplyv na spracovanie konkrétnych údajov v službe Bing Maps. Ďalšie informácie o účele a rozsahu spracovania údajov zo strany poskytovateľa služby Bing Maps nájdete v prehláseniach o ochrane osobných údajov poskytovateľa. Nájdete tu aj ďalšie informácie o Vašich právach a možnostiach nastavenia ochrany Vášho súkromia. Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a adresa poskytovateľa služby Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement.

8. Vaše práva ako dotknutej osoby

8.1 Prehľad

Okrem práva na odvolanie Vašich nám udelených súhlasov máte pri splnení príslušných zákonných podmienok k dispozícii nasledujúce práva:

 • právo na informáciu o Vašich osobných údajoch uložených u nás podľa článku 15 GDPR a § 21 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných údajov podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných  údajov podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

8.2 Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe. Toto obsahuje najmä:

 • účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú, poskytnuté osobné údaje týkajúce sa Vás,
 • plánovaná lehota uloženia osobných údajov týkajúcich sa Vás alebo, pokiaľ o tom nie sú možné konkrétne údaje, kritériá na stanovenie času uloženia,
 • existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa Vás, právo na obmedzenie spracovania prevádzkovateľom alebo právo na námietku proti tomuto spracovaniu,
 • existencia práva na sťažnosť u dozorného orgánu,
 • všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby,
 • existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 odsek 1 a 4 GDPR a § 28 ods. 1 a 4 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a – prinajmenej v týchto prípadoch – zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj vplyvoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

Ak sú osobné údaje posielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR a § 48 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prenosom.

8.3 Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás bezodkladnú opravu Vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – aj pomocou doplňujúceho vyhlásenia.

8.4 Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás, aby osobné údaje týkajúce sa Vás boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,
 • odvoláte Váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracúvanie,
 • vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR a § 27 ods. 1 alebo ods. 2 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie,
 • osobné údaje neboli zákonne spracúvané,
 • vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonávame pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov implementácie primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujeme vymazanie všetkých linkov k týmto osobným údajom alebo kópiám, resp. k replikám týchto osobných údajov.

8.5 Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená,
 • spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie používania osobných údajov,
 • prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov,
 • vzniesli ste nárok proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pokiaľ však ešte nebolo zrejmé, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

8.6 Právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo osobné údaje týkajúce sa Vás dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, pokiaľ

Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo požiadať o to, aby osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

8.7 Právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môže byť proti spracovaniu údajov vznesená námietka z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane.

Uvedené všeobecné právo na vznesenie námietky platí pre všetky účely spracovania opísané v Nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od špeciálneho práva na námietku v súvislosti so spracovaním údajov na reklamné účely (porovnaj najmä bod 3.6) sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nám uvediete na to dôvody nadradeného významu, napr. možné nebezpečenstvo pre život alebo zdravie. Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán príslušný pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. alebo na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov Lidl Slovenská republika, v.o.s.

9. Kontaktný partner

 

9.1 Kontaktný partner pri otázkach alebo na výkon Vašich práv na ochranu údajov

Ak by ste mali otázky týkajúce sa webovej stránky alebo výkonu Vašich práv pri spracúvaní Vašich osobných údajov (práva na ochranu osobných údajov), môžete sa obrátiť na našu zákaznícku linku:

https://www.lidl.sk/sk/Kontakt.htm

9.2 Kontaktný partner pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

Ak by ste mali ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov v spoločnosti Lidl (pozrite bod 10).

9.3 Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Okrem toho máte kedykoľvek právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne na ochranu osobných údajov. V tejto súvislosti sa môžete obrátiť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov krajiny Vášho trvalého bydliska, alebo na úrad krajiny, v ktorej má sídlo Lidl Slovenská republika, v.o.s.

10. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („prevádzkovateľ“) a pre webovú stránku www.kariera.lidl.sk . Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., je možné zastihnúť na vyššie uvedenej adrese listom adresovaným do rúk zodpovednej osoby alebo prostredníctvom
e-mailovej adresy
ochranaosobnychudajov@lidl.sk .