Správna voľba

Aj ty pracuj pre Top zamestnávateľa!

Predaj na centrále spoločnosti Lidl

• Predajne
• Úsek organizácie predaja
• Úsek podpory predaja
• Logistika                                                                                                                                               

Predajne sú základom všetkých oblastí spoločnosti. Cieľom je umožniť zákazníkom pohodlný a príjemný nákup. Neustály rozvoj je viditeľný v celom našom ponúkanom sortimente, obzvlášť v pekárni a v oddelení ovocia a zeleniny.

Našimi piliermi predaja sú čistota, čerstvosť, dostupnosť produktov, ústretovosť a hospodárnosť. Orientácia na zákazníka nám zabezpečuje dlhodobý úspech.

Úsek organizácie predaja je spojovníkom medzi oblasťou predaja a inými úsekmi na centrále spoločnosti a zodpovedá za optimalizáciu a rozvoj procesov v predaji, čím ho podporuje.

Úsek podpory predaja stanovuje bežné uloženie produktov na predajnej ploche, analyzuje obrat jednotlivých produktov a z toho vyvodzuje možnosti k zlepšeniu systému objednávania. Cieľom je zabezpečiť optimálnu zásobu produktov na predajniach.

Logistické centrá spĺňajú všetky kritériá, ktoré sú kladené na modernú logistiku potravín. Používaním pokročilej techniky, vysokým obratom všetkých artiklov, ako aj denným zásobovaním je zabezpečená vysoká kvalita a čerstvosť našich produktov.

icon

Viac