Správna voľba
Vyhľadať Prihlásenie Uložené

Impressum

Tuto internetovú stránku prevádzkuje:

Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, IČO: 35793783, DIČ: 2020279415, IČ-DPH: SK2020279415, Štatutárny orgán - spoločník: Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.
Konatelia: Zita Szlavikovics, Katarína Matejovie, Martin Nagy, Róbert Flachbart, Karol Michal Krasowski

Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 176180/B

Príslušné údaje k našim predajniam LIDL nájdete tu.
 

Kontakt:

Tel. +421 2 5827 9100

 

Za obsah Lidl kariérneho portálu (“Prihlás sa teraz”) je zodpovedný:

Lidl Stiftung & Co. KG

Adresa:
Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm

Okresný súd Stuttgart: HRA 102314

Lidl Stiftung & Co. KG zastúpený  LSt Stiftung so sídlom v Drážďanoch, Krajské riaditeľstvo Sachsen, AZ 20-2245/501, ktorý zastupujú spoločne dvaja členovia správnej rady so spoločnou právomocou zastupovať, vrátane pána Mr. Kenneth McGrath and Dr. Christian Groh.

IČ DPH: DE145803808

Kontakt:
Tel. 07132 / 94-2000
kontakt@lidl.com

Pokiaľ táto webová stránka obsahuje externé odkazy (hyperlinky) na webové stránky tretích strán, za obsah takýchto webových stránok zodpovedá výlučne príslušný prevádzkovateľ. Pred nastaveným akýchkoľvek odkazov, skontrolovala spoločnosť Lidl obsah cieľových stránok tretích strán, či nedošlo k porušeniu zákona.  Zároveň nemá Lidl žiadny vplyv na obsah takýchto stránok. To znamená, že Lidl výslovne nepreberá obsah prepojených stránok za svoj. Lidl kontroluje prepojené stránky v pravidelných intervaloch. Pokiaľ sa Lidl dozvie o porušení na prepojenej stránke, takýto odkaz bude okamžite odstránený. Za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah a za škody spôsobené použitím alebo nepoužitím informácií na nich obsiahnutých, je zodpovedný výlučne poskytovateľ odkazovanej webovej stránky.