Správna voľba
Vyhľadať Prihlásenie Uložené

Spoločne v Lidli

Porada tímu v zasadačke.

Spoločne v Lidli

#teamlidl je pre nás dôležitý - a je samozrejmé, že rešpektujeme ľudské práva.

Požiadavka dodržiavania platných zákonov a interných predpisov je už pevne zakotvená v našich firemných zásadách a vzájomné nestranné a dobromyseľné jednanie je v spoločnosti Lidl základnou hodnotou. Poslaním "Spoločne v Lidli" vedenie spoločnosti potvrdzuje, že Lidl podporuje spravodlivé a otvorené firemné prostredie založené na dôvere a bez diskriminácie a bariér.

Spoločne v Lidli