Správna voľba
Vyhľadať Prihlásenie Uložené

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v spoločnosti Lidl

(Verzia 12.0; Stav 29.02.2024)

 

Informácie o ochrane osobných údajov pre našu kariérnu webovú stránku, náš kariérny portál (obsahujúci aj funkciu databáza talentov) a pre kandidátov

Ďakujeme, že sa zaujímate o ochranu osobných údajov v spoločnosti Lidl. Chceli by sme, aby ste sa cítili pohodlne a bezpečne pri návšteve našich online portálov, ako aj pri uchádzaní sa o aktuálne kariérne príležitosti alebo pri registrácii do  medzinárodnej databázy talentov, kde by sme Vás mohli zvážiť pre budúce kariérne príležitosti v Lidli (kariérna webová stránka a kariérny portál). Ochrana Vašich osobných údajov je len jedným zo spôsobov, ako ponúknuť kvalitné služby našim zákazníkom.

1   Kariérna webová stránka

Nasledujúce informácie o ochrane osobných údajov Vás budú informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov pri návšteve našej kariérnej webovej stránky. Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k Vašej osobe. Ako právny základ pre ochranu osobných údajov slúži predovšetkým Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ (ďalej len „GDPR“) a zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Účely spracúvania údajov/právne základy:

My, spoločnosť Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, používame na našich webových stránkach Cookies a ďalšie podobné nástroje na spracovanie údajov o používaní.

Váš súhlas zahŕňa použitie súborov cookies a ďalších nástrojov na spracúvanie údajov o používaní stránok v rámci stránok webovej stránky www.kariera.lidl.sk a všetkých jej podstránok.

Okrem nás je za spracúvanie osobných údajov súvisiacich s Facebook Pixel v zmysle článku 26 GDPR spoločne zodpovedná spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len „spoločnosť Facebook“), (viď. cookies s poskytovateľom alebo označením „Facebook“ v našich Cookies ustanoveniach). V rámci spolupráce s našim partnerom na našej webovej stránke používame s Vaším súhlasom ich špeciálne technológie na zaznamenávanie Vášho správania pri prehliadaní, aby Vám na Vašej webovej stránke Facebook zobrazoval tzv. personalizovanú reklamu (t.j. reklamu prispôsobenú Vám na mieru). V súvislosti s tým môže náš partner porovnávať údaje zhromaždené na našej webovej stránke s údajmi vo vlastných databázach. Dohodu, na ktorej je založená spolupráca so spoločnosťou Facebook, nájdete tu.

Pri uplatňovaní vašich práv ako dotknutej osoby popísaných nižšie v súvislosti so spracovaním údajov popísaným v tomto odseku môžete tiež kontaktovať nás alebo nášho vyššie uvedeného partnera.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov a uplatňovaní vašich práv ako dotknutej osoby nájdete aj v zásadách ochrany osobných údajov nášho partnera:

•          Facebook: https://sk-sk.facebook.com/privacy/policy/

Keď sa súbory cookies a podobné nástroje používajú na spracovanie údajov o používaní (najmä miestneho úložiska), tieto súbory sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Tieto súbory nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý malvér. Ukladajú informácie, ktoré súvisia s používaním koncového zariadenia, ktoré používate. To však neznamená, že tým získame priamo informáciu o Vašej identite.

Použitie súborov cookies a ďalších nástrojov na spracúvanie údajov o používaní slúži v závislosti od kategórie súborov cookies alebo iných nástrojov na tieto účely:

 • Technicky nevyhnutné: Sú to cookies a podobné nástroje, bez ktorých nemôžete využívať naše služby (slúžia napr. na správne zobrazenie našich webových stránok/funkcií, ktoré chcete využiť na uloženie Vašich prihlasovacích údajov atď.).
 • Zvýšenie pohodlia/Preferencie:
 • Štatistika: Tieto techniky nám umožňujú vytvárať pseudonymizované štatistiky o používaní našich služieb. To nám napríklad umožňuje zistiť, ako môžeme našu kariérnu webovú stránku ešte lepšie prispôsobiť zvyklostiam používateľov.
 • Marketing: Tieto technológie nám umožňuje zobrazovať reklamný obsah, ktorý je pre Vás vhodný, na základe analýzy Vášho spôsobu používania stránok. V tejto súvislosti je možné Váš spôsob používania sledovať aj na rôznych webových stránkach, prehľadávačoch alebo koncových zariadeniach pomocou ID používateľa (jedinečný identifikátor).

Prehľad informácií o cookies a iných použitých nástrojoch, vrátane účelu spracovania, doby uchovávania a všetkých zahrnutých poskytovateľoch (tretích stranách) môžete nájsť tu.

V súvislosti s použitím súborov cookies a podobných nástrojov na spracúvanie údajov o používaní stránky, sa v závislosti od sledovaného účelu spracúvajú najmä tieto kategórie osobných údajov:

Technicky nevyhnutné:

 • Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Zvýšenie pohodlia:

 • Nastavenia, ktoré slúžia na optimalizáciu výstupov.
 • Prehľad nedávno zobrazených pracovných ponúk.
 • Prehľad uložených pracovných ponúk.

Štatistika:

 • Pseudonymizované profily používateľov s informáciami o používaní našich webových stránok. Patria sem najmä:
  • typ prehliadača/verzia,
  • použitý operačný systém,
  • tzv. „Refferer-URL“ (predtým navštívená webová stránka),
  • IP adresa zariadenia a názov zariadenia,
  • čas požiadavky servera,
  • individuálne ID užívateľa a
  • zobrazené časti kariérnej webovej stránky (správanie pri surfovaní).
 • IP adresa je pravidelne anonymizovaná, takže ju vo všeobecnosti nemožno vysledovať späť k Vašej osobe.
 • Na základe samotného ID používateľa nedokážeme vyvodiť žiadne závery o Vašej osobe.

 

Marketing

 • Pseudonymizované užívateľské profily s informáciami o používaní našich webových stránok. Patria sem najmä:
  • IP adresa,
  • individuálne ID užívateľa,
  • potenciálny záujem o produkt,
  • zobrazené časti webovej stránky (správanie pri surfovaní). 
 • IP adresy sú pravidelne anonymizované, takže ich vo všeobecnosti nemožno vysledovať späť k Vašej osobe.

Právnym základom pre používanie cookies na zvýšenie pohodlia, štatistických a marketingových cookies (a podobných nástrojov) je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR a zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Právnym základom pre použitie technicky nevyhnutných súborov cookies je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. spracúvame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu na tom, aby sme mohli webovú stránku zobrazovať v plnom rozsahu a s plnou funkcionalitou.

Váš súhlas môžete odvolať/upraviť kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti. Jednoducho kliknite sem a urobte výber. Odstránením zodpovedajúcich zaškrtávacích políčok môžete rýchlo a jednoducho odvolať Váš súhlas s príslušným účelom spracúvania.

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

V rámci spracúvania osobných údajov pomocou cookies a podobných nástrojov na spracúvanie údajov o používaní využívame špecializovaných poskytovateľov služieb, najmä z oblasti online marketingu. Títo poskytovatelia služieb spracúvajú Vaše údaje v našom mene ako sprostredkovatelia, v každom prípade sú starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní v súlade s článkom 28 GDPR. Všetky spoločnosti uvedené v našich Cookies ustanoveniach ako poskytovatelia konajú ako sprostredkovateľ na základe nášho poverenia.

V súvislosti s našou spoluprácou so spoločnosťami Google LLC a Meta Platforms Ireland Limited sú vyššie uvedené osobné údaje zvyčajne spracovávané aj na serveroch v USA na štatistické a marketingové účely.

Doba uchovávania údajov/kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Dobu uchovávania súborov cookies nájdete v našich Cookies ustanoveniach. Ak je v stĺpci „Platnosť do“ uvedené „Persistent“, cookies sa ukladajú natrvalo až do odvolania príslušného súhlasu. Ak je v stĺpci „Platnosť do“ uvedené „Session“, doba uchovávania je obmedzená na príslušnú návštevu webovej stránky a končí, keď je prehliadač zatvorený.

2   Náš kariérny portál (vytvorenie profilu kandidáta)

V nasledujúcich informáciách o ochrane osobných údajov sa dozviete, ktoré Vaše osobné údaje spracúvame pri návšteve kariérneho portálu a registrácii / vytvorení Vášho profilu kandidáta alebo v prípade priameho uchádzania sa o pracovné miesto.

Existuje niekoľko spôsobov ako urobiť prvý krok ku Vašej kariére v Lidl:

 • Môžete sa zaregistrovať do kariérneho portálu a aktívne si vytvoriť profil kandidáta prostredníctvom poskytnutia informácii o Vás a nahraním dokumentov, ktoré budú základom pre Vaše uchádzanie sa o pracovné miesta v budúcnosti.
 • Môžete použiť funkciu EasyApply, ak je k dispozícii, a  uchádzať sa  o pracovné miesto – toto je najrýchlejší spôsob, ako sa uchádzať o otvorenú pracovnú pozíciu v Lidl. Pri použití tejto možnosti bude Váš profil kandidáta automaticky vytvorený.
 • Môžete použiť formulár na zber údajov Talent Pool a zapojiť sa do niektorej z našich medzinárodných databáz talentov. Pri použití tejto možnosti bude Váš profil kandidáta automaticky vytvorený.

2.5 Meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za Vaše profilové údaje v rámci kariérneho portálu,  databázy talentov spojenej s formulárom pre zber údajov, ako aj osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov

V prípade kandidátov, ktorí sa nezaregistrujú prostredníctvom formulára na zber údajov pre databázu talentov (a tým súhlasia s členstvom v databáze talentov),  ale svoj kariérny profil odošlú do systému iným spôsobom ako napríklad žiadosťou cez kariérny portál (vrátane EasyApply), je prevádzkovateľom akýchkoľvek profilových údajov, resp. kariérneho portálu Lidl Stiftung & Co. KG, a preto je za tieto údaje výlučne zodpovedná. Poverenú osobu pre ochranu údajov spoločnosti Lidl Stiftung & Co. KG môžete kontaktovať na adrese datenschutz@lidl.com alebo na nasledujúcej adrese do rúk poverenej osoby pre ochranu údajov:

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
Germany

Všetky spoločnosti Lidl, ktoré využívajú naše databázy talentov, sú spoločne zodpovedné za spracúvanie Vašich údajov v rámci náborového portálu/profilu kandidáta. Zoznam všetkých zúčastnených spoločností vrátane odkazov na ich webové stránky s kontaktnými údajmi nájdete v časti 3.3.

Spoločná zodpovednosť znamená, že všetky zúčastnené spoločnosti spoločne určili účely a prostriedky spracúvania údajov. Zúčastnené krajiny sú súčasťou skupiny spoločností, čo znamená že profil kandidáta môže byť relevantný nie len pre jednu krajinu, ale pre všetky. Preto majú prístup k profilom všetky zo zapojených spoločností. Spoločnosti uzatvárajú dohodu o určení povinností a práv podľa GDPR. Lidl Stiftung & Co. KG uvedenej v sekcii 2.5, ktorá slúži predovšetkým ako kontaktné miesto pre informačné povinnosti a pre uplatňovanie práv dotknutej osoby. V prípade bližších informácií ohľadom spoločnej zodpovednosti, môžete kontaktovať Lidl Stiftung & Co. KG.

Pokiaľ ide o Vaše práva ako dotknutej osoby, ďalšie informácie a kontaktného partnera nájdete v bode 4.9 týchto informácií o ochrane osobných údajov.

3   Výberový proces

V nasledujúcej časti sa dozviete, ktoré Vaše osobné údaje spracúvame vo výberovom procese na konkrétne pracovné miesto.

4    Vaše práva ako dotknutej osoby