Správna voľba
Vyhľadať Prihlásenie Uložené

Retail Academy

RA

Predmet, ktorý ťa bude baviť

Uč sa od odborníkov z praxe a spoj teóriu so skúsenosťami už počas štúdia na vysokej škole. Lidl prináša špeciálny predmet na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre a Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Spájame teóriu s praxou, pomáhame so záverečnými prácami a študentom ponúkame možnosť pracovať pre Lidl.

Retail academy - predmet, ktorý ťa bude baviť

Osoba pod lupou

Pre koho je Retail Academy učená?

Retail academy je určená pre študentov Obchodnej fakulty na Ekonomickej univerzite v Bratislave a pre študentov 1. stupňa Fakulty ekonomiky a manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
Pozdrav

Čo vďaka tomuto predmetu získaš?

To NAJ je prepojenie teórie s praxou, určite ťa potešia kredity (pre konkrétne info o kreditoch kontaktuj supervízorku na vybranej škole), možnosť vypracovania bakalárskej práce s podporou konzultanta z Lidl, ako i možnosť ísť na platenú stáž a perspektíva trvalého pracovného pomeru na centrále Lidl po ukončení štúdia na VŠ.
Otázka

Ako sa prihlásiť?

Pre prihlásenie na našu Retail academy a získanie viac info kontaktuj supervízorky pre jednotlivé univerzity: EUBA v Bratislave: Ing. Anna Veszprémi Sirotková, PhD. - anna.veszpremi@euba.sk | SPU v Nitre: Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. - ingrida.kosiciarova@gmail.com

Retail Academy nie sú len prednášky

Staň sa odborníkom/odborníčkou vďaka našim expertom. Predmet Retail Academy má prednášky obohatené o exkurzie a workshopy s expertmi, a to z oblastí HR, komunikácie, administratívy, nákupu, predaja a centrálnych služieb. Navyše študentom ponúka aj praktické skúsenosti a zdieľanie best practice a overených skúseností z profesionálneho života. 

Diskutujme!

Retail Academy sa vyučuje diskusným spôsobom. Zástupca Lidlu predstaví študentom svoju tému a potom im dá priestor na otázky. Súčasťou hodiny môžu byť aj praktické cvičenia, ktoré dopĺňajú teoretickú prednášku. Snažíme sa vytvoriť uvoľnenú atmosféru, byť študentom prístupní tak, aby sa nebáli pýtať či povedať svoj názor.

Odborná práca v tíme!

Na Retail Academy musia študenti počas celého semestra aktívne pracovať v tíme na riešení zadaného projektu. To zahŕňa štúdium odbornej literatúry i vlastný prieskum. Takisto majú možnosť komunikácie s kompetentným odborníkom/odborníčkou z Lidlu na danú tému. Na záver semestra musí každý tím obhájiť svoje riešenie pred zástupcami spoločnosti Lidl a vyučujúcimi. V rámci hodnotenia sa berie do úvahy hĺbka spracovania témy, originálnosť riešenia, tímová práca a kvalita prezentácie.

Každý tím hodnotíme ako celok, takže každý člen/ka tímu dostane rovnaké hodnotenie.

 
Vydaj sa s nami na cestu k lepšej práci.