Správna voľba
Vyhľadať pozíciu Prihlásenie

Naše hodnoty a koncept vedenia

Top zamestnávateľ 2020 v oblasti obchodu a služieb a TOP Employer 2021

High Five – náš koncept vedenia

 

V Lidli všetci ťaháme za jeden povraz – nielen v tíme a v organizačnej štruktúre, ale naprieč celou spoločnosťou. Správnym vedením sa snažíme dosiahnuť to, že všetci ľudia v spoločnosti pracujú ruka v ruke.

 V Lidli máme 5 zásad vedenia, vďaka ktorým sa nám darí zvyšovať kvalitu vedenia ľudí, lepšie definovať firemné hodnoty aj otvorenejšie komunikovať v rámci tímov:

viesť komunikáciou rozvíjať zamestnancov a zamestnankyne zostať dynamickí a orientovaní na výsledky vybudovať dôveru a správať sa férovo žiť zodpovedne a byť vzorom.

Ktoré hodnoty nás definujú?

predavačka/pokladníčka

Dynamika

Dynamika je náš životný štýl.

Stabilita

Stabilitou si môžeš byť istý/á.

zamestnankyna s fixkami

Osobný rozvoj

Rozvoj, ktorý ťa posunie vpred.

Výsledky

Buď súčasťou nášho úspechu.

skladnicka na vysokozdviznom voziku

Férovosť

Férová hra za každých okolností.

A čo tvoje hodnoty?

Budeme pre seba tá správna voľba?

Ako funguje koncept nášho vedenia v praxi?

Porada tímu v zasadačke.

Viesť komunikáciou

Sme čestní, o konfliktoch hovoríme otvorene a včas a riešime ich konštruktívne. Naši/e vedúci/e zamestnanci/zamestnankyne  vysvetľujú súvislosti a poukazujú na to, akú hodnotu má pre spoločnosť práca každého z nás. Naši zamestnanci a zamestnakyne sú zapájaní/é do rozhodnutí. Dbáme na to, aby zamestnanci a zamestnankyne boli vždy informovaní/é a staráme sa o to, aby mali k dispozícii všetky informácie, ktoré potrebujú. Rešpektujeme zamestnancov a zamestnankyne, ktorí/é sa neboja klásť otázky, aj keď sú kritické. Na ich zodpovedanie si vždy nájdeme čas.

zamestnanci pozeraju na graf

Rozvíjať zamestnancov

Zamestnanci a zamestnankyne sú základom nášho úspechu. Preto ich kvalifikujeme, podporujeme a umožňujeme im rásť s ich úlohami. Zároveň však očakávame, že každý prejaví angažovanosť pre svoje úlohy. Vytvárame prostredie, v ktorom sú výkon a angažovanosť uznávané, a ktoré zamestnanca/zamestnankyňu motivuje vydať zo seba to najlepšie.

zamestnanci sleduju vysledky v tablete

Zostať dynamický a orientovaný na výsledok

Vždy keď potrebujeme zmenu, aktívne ju vytvárame. Naopak, čo sa osvedčilo, to zachovávame. Úlohou vedúcich zamestnancov a zamestnankýň je podporovať inovácie a súčasne zachovávať základné princípy nášho systému. Dodržiavame definované procesy. Ako diskont dávame prednosť jednoduchým riešeniam pred komplexnými.

skladnicky s veducim skladu pri praci

Vybudovať dôveru a jednať férovo

Dôverujeme našim zamestnancom a zamestnankyniam a veríme, že zvládnu zodpovednosť, ktorá im bola pridelená. Kontrolu používame ako nástroj kontinuálnej podpory, nie vyjadrenie nedôvery. Vedúci/e zamestnanci/zamestnankyne v Lidli sú korektní/é a spoľahliví/é. Stoja si za svojimi tvrdeniami a prísľubmi. Prijaté dohody dôsledne dodržiavajú. Dbajú na to, aby rolu vedúceho/vedúcej zamestnanca/zamestnankyne nezneužívali a ku svojim zamestnancom/zamestnankyniam pristupujú ako k partnerovi/partnerke.

predavacka sa rozprava s manazerkou a zakaznik nakupuje

Žiť zodpovedne a byť vzorom

Každý/á z vedúcich zamestnancov/zamestnankýň má svoj podnikateľský záväzok za vlastné úlohy a vo svojej zodpovednosti ich posúva dopredu. Úlohy a zodpovednosť sú jasne stanovené. Detaily sú dôležité. Vedú pomocou otázok a zaujímajú sa o firmu – sú v obraze. Vo svojej úlohe vedúceho/vedúceho zamestnanca/zamestnankyne majú formujúci vplyv. Preto vo všetkom, čo robia, idú dobrým príkladom. Pre našich zamestnancov a zamestnankyne vytvárajú voľný priestor a súčasne definujú jasné hranice na samostatné rozhodnutia.

Zisti o nás viac

Stotožňuješ sa s našimi hodnotami?

Ak sú ti naše hodnoty blízke a páči sa ti koncept vedenia našich zamestnancov, budeme radi ak sa staneš súčasťou našej rodiny.

Zobraziť voľné pracovné miesta