Správna voľba
Vyhľadať Prihlásenie Uložené

Naše hodnoty a koncept vedenia

Naše hodnoty

High Five – náš koncept vedenia

V Lidli všetci ťaháme za jeden povraz – nielen v tíme a v organizačnej štruktúre, ale naprieč celou spoločnosťou. Správnym vedením sa snažíme dosiahnuť to, že všetci ľudia v spoločnosti pracujú ruka v ruke. 

V Lidli máme 5 zásad vedenia, vďaka ktorým sa nám darí zvyšovať kvalitu vedenia ľudí, lepšie definovať firemné hodnoty aj otvorenejšie komunikovať v rámci tímov: 

viesť komunikáciou – rozvíjať zamestnancov – zostať dynamickí a orientovaní na výsledky – vybudovať dôveru a správať sa férovo – žiť zodpovedne a byť vzorom.

Jednoduchosť
Férovosť
Výnimočnosť
Radosť
Zodpovednosť
Dynamika

Je pre nás prioritou, aby sme všetko riešili s ľahkosťou, aby sme čo najviac zjednodušili našu každodennú prácu a mohli tak svoj čas využiť čo najefektívnejší. 

Je fér, že každý hlas je počuť rovnako. V Lidli sme si všetci rovní a všetci to tak vnímame.  

Ľudia tvoria Lidl a naši zamestnanci sú pre nás vždy prvou voľbou. Vďaka výnimočnosti a unikátnosti nás všetkých môžeme Lidl posúvať vpred.

Máme radosť z toho, čo spoločnými silami dosahujeme. Ťaháme za jeden povraz a chodíme do práce s radosťou. 

To, že máme radi výzvy je fakt. A faktom je aj to, že ku každej výzve pristupujeme zodpovedne a záleží nám na tom, aby sme ju zvládli čo najlepšie. A vďaka zodpovednosti každého jedného z nás sme lídrom na trhu. 

Dynamiku máme vo svojej DNA. Sme dynamický tím, ktorý sa nebojí robiť rozhodnutia a zodpovedne sa stavia k novým výzvam. 

Ako funguje koncept nášho vedenia v praxi?

2:1_Admin_spolocna

Viesť komunikáciou

Sme čestní, o konfliktoch hovoríme otvorene a včas a riešime ich konštruktívne. Naši vedúci zamestnanci vysvetľujú súvislosti a poukazujú na to, akú hodnotu má pre spoločnosť práca každého z nás. Naši zamestnanci sú zapájaní do rozhodnutí. Dbáme na to, aby zamestnanci boli vždy informovaní a staráme sa o to, aby mali k dispozícii všetky informácie, ktoré potrebujú. Rešpektujeme zamestnancov, ktorí sa neboja klásť otázky, aj keď sú kritické. Na ich zodpovedanie si vždy nájdeme čas. 

2:1_Sklad spolocna

Rozvíjať zamestnancov

Zamestnanci sú základom nášho úspechu. Preto ich kvalifikujeme, podporujeme a umožňujeme im rásť s ich úlohami. Zároveň však očakávame, že každý prejaví angažovanosť pre svoje úlohy. Vytvárame prostredie, v ktorom sú výkon a angažovanosť uznávané, a ktoré zamestnanca motivujú vydať zo seba to najlepšie. 

2:1_RM Miro+Šimon

Zostať dynamický a orientovaný na výsledok

Vždy keď potrebujeme zmenu, aktívne ju vytvárame. Naopak, čo sa osvedčilo, to zachovávame. Úlohou vedúcich zamestnancov je podporovať inovácie a súčasne zachovávať základné princípy nášho systému. Dodržiavame definované procesy. Ako diskont dávame prednosť jednoduchým riešeniam pred komplexnými.

2:1_MP+Trainee MP

Vybudovať dôveru a jednať férovo

Dôverujeme našim zamestnancom a veríme, že zvládnu zodpovednosť, ktorá im bola pridelená. Kontrolu používame ako nástroj kontinuálnej podpory, nie vyjadrenie nedôvery. Vedúci zamestnanci v Lidli sú korektní a spoľahliví. Stoja si za svojimi tvrdeniami a prísľubmi. Prijaté dohody dôsledne dodržiavajú. Dbajú na to, aby rolu vedúceho zamestnanca nezneužívali a ku svojim zamestnancom pristupujú ako k partnerovi. 

predavacka sa rozprava s manazerkou a zakaznik nakupuje

Žiť zodpovedne a byť vzorom

Každý z vedúcich zamestnancov má svoj podnikateľský záväzok za vlastné úlohy a vo svojej zodpovednosti ich posúva dopredu. Úlohy a zodpovednosť sú jasne stanovené. Detaily sú dôležité. Vedú pomocou otázok a zaujímajú sa o firmu – sú v obraze. Vo svojej úlohe vedúceho zamestnanca majú formujúci vplyv. Preto vo všetkom, čo robia, idú dobrým príkladom. Pre našich zamestnancov vytvárajú voľný priestor a súčasne definujú jasné hranice na samostatné rozhodnutia.

Aké ocenenia sme ako zamestnávateľ získali? 

Stabilita, osobný rozvoj, férovosť. To sú len niektoré z hodnôt, ktoré sú vpísané v zamestnávateľskej DNA Lidla. Že nejde o prázdne slová potvrdzujú nielen tisícky zamestnancov diskontného reťazca, ale aj odborníci a verejnosť. Lidl získal niekoľko ocenení, ktoré ho definujú ako zamestnávateľa.  

Zisti o nás viac

Stotožňuješ sa s našimi hodnotami?

Ak sú ti naše hodnoty blízke a páči sa ti koncept vedenia našich zamestnancov, budeme radi ak sa staneš súčasťou našej rodiny.

Zobraziť voľné pracovné miesta
 
Vydaj sa s nami na cestu k lepšej práci.