Správna voľba
Vyhľadať Prihlásenie Uložené

Diverzita by mala byť súčasťou nášho DNA

Zuzka_diverzita

 

Tlačovou konferenciou a predstavením prvej manažérky diverzity v slovenskom maloobchodne sme odštartovali veľký projekt diverzity a inklúzie, ktorému sa budeme naplno venovať v nasledujúcom období. Keďže chceme, aby ste mali informácie z prvej ruky, oslovili sme Zuzanu Baloghovú, vedúcu úseku ľudských zdrojov a zároveň novú ambasádorku diverzity, aby nám túto tému predstavila zo svojho pohľadu.

 

Zuzka, na nedávnej tlačovej konferencii sme odštartovali tému diverzity a inklúzie. Čo pre teba tieto, pre niekoho cudzie pojmy, znamenajú a ako by si ich našim kolegom vysvetlila?

Diverzita sa často prekladá ako rozmanitosť či rôznorodosť. Pre mňa to znamená, že každý sme jedinečný. Len ťažko by sme hľadali dvoch identických ľudí, v čom práve spočíva tá krása. Druhý pojem, inklúzia, pracuje práve s tým, ako sa vo firme cítime, či sa vnímame ako jej súčasť a či všetci máme nárok na rovnaké podmienky, k čomu patrí napríklad plat, benefity a iné.

Prečo sa na tieto témy zameriavame práve v tomto období

Diverzitu a inklúziu v praxi zažívame v Lidli už dlhšie bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali. Zákaz diskriminácie, férovosť a rešpekt k rozdielnosti a rozmanitosti kultúr sú zakorenené v našich firemných zásadách i v etickom kódexe pre dodávateľov. Teraz sa však chceme týmto témam venovať ešte viac. Uvedomujeme si, že tak, ako sú pre nás prirodzené, inde to tak byť nemusí. Chceme inšpirovať aj iných zamestnávateľov na Slovensku, aby sme spolu vytvárali ideálne podmienky pre každého z nás bez miesta na diskrimináciu.

Koho sa diverzita a inklúzia priamo dotýka?

Rôznych skupín. S diskrimináciou sa mnohí z nás mohli stretnúť vo svojom bežnom živote. Či už to bolo na základe pohlavia, veku, národnosti, náboženského vyznania, príslušnosti k menšinám, sexuálna orientácia, sociálne znevýhodnenie a mnohé iné.

Ako to funguje v Lidli?  Máme konkrétne príklady, ktoré hovoria za všetko?

Tých pozitívnych je hneď niekoľko. Napríklad naše programy starostlivosti o zamestnancov.  Tzv. benefity má napríklad predavač/pokladník úplne rovnaké ako generálny riaditeľ. Nerobíme rozdiely či je niekto slobodný, vydatý, či má päť detí, alebo ani jedno... Každý si vyberie to svoje pravé orechové. Máme tiež nastavené transparentné a férové pravidlá pre výber našich budúcich zamestnancov. Na pozície si vyberáme najlepšieho kandidáta či kandidátku, s najlepším predpokladom uspieť na pracovnej pozícii. Žiadne iné kritéria neprichádzajú do úvahy. Nechceme dávať priestor akejkoľvek diskriminácii.

Prejdime k tvojej novej role. Stala si sa vôbec prvou ambasádorkouu pre diverzitu v slovenskom maloobchode. Čo to pre teba znamená?

V prvom rade je to pre mňa veľká česť a zároveň zodpovednosť. Som odhodlaná venovať sa tejto téme naozaj naplno, aby každý v Lidli i mimo neho si mohol byť istý, že diverzita a inklúzia nie sú u nás len prázdne slová. Mojim cieľom je, aby sa táto téma prenášala do každodenného života nás všetkých. Chcem, aby sa všetci cítili dobre a mali vhodné pracovné prostredie. Mojou víziou je diverzita ako súčasťou nášho DNA.

rôzni=rovní

 

Čo diverzita prináša Lidlu?

Množstvo výhod na rôznych úrovniach. Či už je to diverzita v rámci nášho vedenia, v ktorom máme kolegov zo zahraničia, aj zastúpenie mužov a žien. Som tiež veľmi pyšná na to, že sme vytvorili prostredie na zapracovávanie kolegov z iných krajín. Práve táto rôznorodosť pohľadov nás poháňa vpred .

Isto je za tým veľa práce. Ako to budeš všetko stíhať? 

Nevedela by som si to predstaviť bez môjho talentovaného tímu. Sú to odborníci vo svojich oblastiach a viem, že sa na nich môžem spoľahnúť. Rovnako sa teším podpore nášho vedenia. Mám z ich strany dôveru, čo ma ešte viac motivuje pracovať práve v tejto oblasti.

Akú máš ty skúsenosti s diverzitou?

Počas mojej dlhoročnej kariéry v personalistike som sa mnohokrát stretla s tým, že boli vylučované alebo naopak uprednostňované niektoré skupiny zamestnancov na základe istých kritérií. Ľudí na základne určitého znaku takpovediac hádzali do jedného vreca. Prevládal prvý dojem. Napríklad  mám osobnú skúsenosť, že manažéri automaticky odmietali ľudí s tetovaniami. Úprimne musím povedať, že pokiaľ ide o akúkoľvek diskrimináciu, cítim krivdu a mám vnútornú potrebu s tým niečo urobiť. Som veľmi rada, že vďaka Lidlu mám teraz reálnu možnosť podieľať sa priamo na zmenách spojených s diverzitou a inklúziou.

Spomenula by si si naopak na nejaký pozitívny zážitok, ktorý sa spája s rôznorodosťou ľudí?

Na začiatku svojej profesijnej dráhy som pracovala v jednej nadácii, ktorá robila programy pre ľudí s mentálnym a fyzickým postihnutím a pre deti z detských domovov. Vďaka nim som videla, aké náročné je ich začlenenie do spoločnosti. Zanechalo to vo mne veľkú stopu. Chcela som urobiť čo najviac preto, aby mali lepšiu kvalitu života.

Na čom v súvislosti s týmito témami v Lidli momentálne pracuješ?

Už teraz dohliadam nad stratégiou pre našu spoločnosť. Čaká nás však veľa práce. Chceme sa na túto tému pozrieť do hĺbky a nastaviť ju tak, aby dávala zmysel. Preto sme zorganizovali minulý utorok stakeholderský dialóg s rôznymi expertami, čaká nás audit našich interných procesov aj prieskum medzi zamestnancami, ako túto tému vnímajú oni.

U nás garantujeme rovnaký plat pre mužov aj ženy.

Tvoja kariéra v Lidl už na teba čaká, nájdi si tu správnu pozíciu.

Pridaj sa k nám!